Hitta konst i Kalmar län

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Venedigbiennalen

Venedigbiennalen

9/5 – 22/11 2015

Läs mer
Möten i Pukeberg Ellen Ehk Åkesson 10 nov 19.00-20.30

Möten i Pukeberg Ellen Ehk Åkesson 10 nov 19.00-20.30

Ellen Ehk Åkesson arbetar både med funktionell och skulptural keramik samt med offentlig utsmyckning. De senaste åren har hon främst inriktat sitt arbete mot unika objekt men bruksföremålen återkommer hon alltid till.
Kostnad per tillfälle är 100 kr, 80 kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening. I avgiften ingår kaffe eller te och tilltugg. Anmäla till 0481-16750 el hemslojd.kalmar@telia.com

Läs mer
Möten i Pukeberg Markus Åkesson tis 24 nov kl.18-20.30

Möten i Pukeberg Markus Åkesson tis 24 nov kl.18-20.30

Uppmärksammad konstnär som har fått ett internationellt genombrott med utställningar i bl a Paris och USA. I samtal med Markus får vi här en inblick i hans konstnärliga värld.
Kostnad per tillfälle är 100 kr, 80 kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening. I avgiften ingår kaffe eller te och tilltugg. Anmäla till 0481-16750 el hemslojd.kalmar@telia.com

Läs mer
inbjudan till intresseanmälan Konstnärlig gestaltning Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund.

inbjudan till intresseanmälan Konstnärlig gestaltning Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund.

Askersunds kommun bjuder härmed in yrkesverksamma konstnärer att inkomma med intresseanmälan för deltagande i en kommande projekttävling avseende konstnärlig gestaltning av Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum.

Läs mer

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning Gällande entrémiljön till Kulturfabriken i Skövde.

Konstenheten inom Kulturförvaltningen, Skövde Kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning för placering i anslutning till entrén till den nyöppnade verksamheten Kulturfabriken.

Läs mer
Avtal och överenskommelser för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare

Avtal och överenskommelser för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare

Temat för föreläsningen är Avtal. Hur sluts bindande överenskommelser och var uppstår de vanligaste fallgroparna eller missförstånden?
Vad kan man göra när det väl ”skiter sig”?

http://www.kro.se/kursanmalan
Meny