Hitta konst i Kalmar län

Konstnärlig gestaltning Floraskolan Skellefteå kommun

Konstnärlig gestaltning, nybyggnation: Floraskolan Skellefteå kommun. Sista ansökningsdag 180201.

Läs mer
Avtalskurs inom Konstområdet 25 januari 2018 Kalmar konstmuseum

Avtalskurs inom Konstområdet 25 januari 2018 Kalmar konstmuseum

Sofie Grettve, jurist för Konstnärernas Riksorganisation tillsammans med Erik Hellsten, jurist inom konst och designområdet, skribent (Avtal&Tvist) och domare, kommer att hålla en intressant och matnyttig kurs i avtalsrätt och vad som gäller vid utställningar, offentlig konst mm. Förmiddagen föreläsningar och eftermiddagen workshop.
Workshopen är ett samarbete mellan Konstnärernas Riksorganisation, Konstkonsulenten i Kalmar, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg och Konstutvecklaren i Blekinge.
Datum: 25 januari 2018
Plats: Biblioteket, Kalmar konstmuseum
Program:
9.30-10 Kaffe med dopp

Pass 1 (kl 10-12)
Avtalets olika komponenter (anbud/accept/acceptsfrist)
Formkrav (måste överenskommelser vara skriftliga?)
Vanliga sätt hur ett avtal kommer till stånd
Förklaringsmisstag, god tro/ond tro
Fullmakt

Pass 2 (kl 13-15)
Vad händer om man inte håller det man lovat?
Olika sätt att omförhandla
Partsbyte (uppdragsgivare/uppdragstagare)
Begränsa sina skador
Skadestånd
LUNCH (som man själv betalar ex Park Hermina)

Pass 3 + 4 (kl 15-16) Exempel på avtal specifika inom konstsektorn
Utställningsavtal
Uppdragsavtal för konstnärliga gestaltningar
Formgivningsavtal/licensavtal
Samarbetsavtal
Kaffe och frågestund

Anmäl er till info@kalmarkonstmuseum.se senast 18 januari 2018. Skriv även om ni har allergier eller är vegan/vegetarian eftersom vi bjuder på fika på morgon och eftermiddag.

Kostnadsfritt och först till kvarn! MAX 50 personer.

Läs mer

Landstingskonsten i Kalmar län söker projektledare till konstprojekt i samband med ny- och ombyggnationer som startar våren 2018.

Vi söker engagerade och kunniga konstkonsulter som sammanställer och genomför konstprogram i samarbete med verksamhet och byggare. Konsulten är ansvarig för sammanställningen av den konstnärliga gestaltningen i specifika projekt, arrangerar urval av konstnärer enligt gällande riktlinjer och följer upp projektet fram till slutbesiktning.
Vi söker anbud främst från personer med erfarenhet av liknande uppdrag, med utbildning inom konst, arkitektur och offentlig konst.

Läs mer
Ansökan om Vistelsestipendier 2018

Ansökan om Vistelsestipendier 2018

Konst i Halland inbjuder härmed alla bild- och formkonstnärer med anknytning till Halland att ansöka om två vistelsestipendier; ett till Ōmihachiman i Japan, stipendiet innefattar medverkan i Biwako Biennalen, samt ett till Lokatta Keramik, Gotland. Sista ansökningsdag 28 januari

Läs mer
Frövifors Pappersbruksmuseum söker en curator/museipedagog

Frövifors Pappersbruksmuseum söker en curator/museipedagog

Läs mer

Konst och kunskap, konferens Italienska palatset 1 februari

Konferensen är ett avstamp för projektet Konst och kunskap som löper under 2018 och som syftar till att skapa ett utvecklingsforum med inriktning på deltagarorienterad konst och lärande. Målgruppen för konferensen är konstnärer, pedagoger, forskare, studenter och andra med intresse för dessa frågor. Konferensen är kostnadsfri, och vi bjuder på vegetarisk lunch och fika! Tid och plats Torsdagen den 1 februari kl. 10–17. Italienska palatset är ett konstnärligt centrum på Sigfridsområdet i Växjö, adress: J F Liedholms väg 17.
Anmälan Mejla din anmälan till italienskapalatset@gmail.com. Sista anmälningsdatum den 23 januari 2018. Ange ev. matallergier i anmälan. Konferensen är avgiftsfri.
Kontakt och information E-post: italienskapalatset@gmail.com. Telefon: 070-961 06 84.
Webb: www.italienskapalatset.se

Läs mer
UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer

Konstkritik och konstpedagogik - hållbara framtidsperspektiv 2 februari

Den har fokus på utbyte av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare inom konstpedagogik och konstkritik samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk.
Linnéunivsersitetet, Växjö

Läs mer
Du har två kor Kalmar konstmuseum

Du har två kor Kalmar konstmuseum

02/12 - 28/01 2018 Öppning kl.14 lördag 2 december
I Du har två kor spåras ett antal strategier som belyser konstens roll på landsbygden. I Du har två kor växlar kon mellan att vara subjekt och objekt, mellan att få föra sin egen talan till att tvingas till fullständig underkastelse. Kon är både en fantasi och en del av dig i form av den mat du kommer äta.
BUNTU FIHLA EYAYU GENET SUJATRO GHOSH TEMPLE GRANDIN ANNE HAMRIN SIMONSSON MY HELLSTEN JANSEN, JANSEN, BACHRACH & LANDSHOFF (JJBL) MARLENE LINDMARK AHMED MATER NICK MAY NANDIPHA MNTAMBO ESTHER POLAK BREEZE YOKO

Läs mer

Vistelsestipendium Nebbeboda skola, Olofströms kommun, Blekinge

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för konstnärliga gestaltningsprojekt

Östergötlands museum bjuder in professionella konstnärer/konstnärsteam att lämna intresseanmälan gällande prekvalificering till skissuppdrag för att konstnärligt gestalta uterummet kring Östergötlands museum i Linköping. Fem skissuppdrag à 35 000 kr vardera. Två gestaltningar à 760 000 kr vardera.

Läs mer

KONSTPOOL

Aktuella utlysningar, residency och utlysning av tjänster inom kultur.

Läs mer

INTERKULT

Läs mer
Samtidskonstkartan

Samtidskonstkartan

Läs mer

Open Call för konstnärliga gestaltningar till skolor och förskolor inom Uppsala kommun.

Har du som konstnär färdiga verk som kan passa i en skola eller förskola?
Uppsala kommun söker just nu konstverk för att placera i skolmiljöer.

Läs mer

Konstfrämjandet

Läs mer

Utbildningar på Kungl. Konsthögskolan

Läs mer

Foam Magazine/FOAM TALENT CALL 2017

Läs mer

Nordiska salong Dunkers kulturhus

Hösten 2017 hålls jurybedömda Nordisk Salong på Dunkers kulturhus i Helsingborg. En konstsalong av verksamma och boende konstnärer i Norden. Fram till 15 augusti kan du lämna in din ansökan.

Läs mer

Kulturbryggan

att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt att projekt som söker startstöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare.
Utlysning 2
Öppnar: 2017-08-14
Stänger: 2017-09-04
Beslut: november 2017

Läs mer

Kultivera

Läs mer
Nya Småland

Nya Småland

Läs mer

Statens konstråd kurser på Akademin Valand

Nu öppnar Akademin Valand två kurser om att arbeta med samtidskonst i det offentliga rummet! De är resultatet av en dialog mellan Statens konstråd och Valand om betydelsen av att höja kompetensen och skärpa den kritiska diskussionen kring de olika sätt som konstnärer kan arbeta i de gemensamma miljöerna. Den ena riktar sig till curatorer, den andra till konstnärer.

Läs mer
Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Där konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Läs mer
Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Läs mer

Nätverksstöd för att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum

Kulturkontakt Nord / Nordic Culture Point
Övergripande mål för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Ge kulturaktörer möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.
Ansökningstider 29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer
Sök till Artist in Residence i Danmark

Sök till Artist in Residence i Danmark

Läs mer

Nordiska Ministerrådet

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Läs mer

KRO/KIF erbjuder kurser och seminarier

Läs mer

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet 2016

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt.

För mer information om ansökan läs mer så kommer du till formulär, arbetsprover och inlämningsdatum.

Läs mer
Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Den kostar 1.200-/mån. att hyra och man måste vara eller bli medlem i KIK, Konstnärer i Kalmar.

Läs mer

Dags att söka stipendium på Konstnärsnämnden!

Läs mer

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Konstnärernas hjälpfond

Konstnärernas hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer. Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd

Läs mer
Nida

Nida

AC is a MEETING PLACE for experienced and emerging artists, designers, architects, curators, art critics and researchers from around the world. Artistic, curatorial and educational PROCESS lies in the core of its activities, which mostly focus on professional development of artists and informal art education for the young.

Läs mer
Statens konstråd

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling.

Läs mer
artist in residence i Sverige

artist in residence i Sverige

Läs mer
Meny