Hitta konst i Kalmar län

Kultivera Artist in Residency in Tranås

Kultivera Artist in Residency is a cultural organization based in Tranås working with networking and interactions creating cultural exchange locally, nationally and internationally. Currently Kultivera has three open calls and the applications are open to contemporary artists. The residency offers a valuable support structure for emerging and mid career artists, and brings socially and critically engaging contemporary work to the local community.

Läs mer
Gestaltningsuppdrag Landstingshuset i Kalmar

Gestaltningsuppdrag Landstingshuset i Kalmar

Landstingshuset i Kalmar byggs om inför ombildningen till Region Kalmar län. I samband med det avsätts en budget för konst enligt 1 % -regeln.
Vi söker nu konstnärer för förslag till gestaltning. De aktuella delarna är främst de mest besökta som entré och matsal. Dessa delar behåller sin grundläggande form med vissa ändringar.
Intresseanmälan inlämnas senast 9 mars 2018.

Läs mer

Open call - ARS Artist Residency Swap ansök innan 21 februari

ARS is a new kind of artist residency platform, which will be launched in Spring 2018. In April and May of 2018, we will carry out 2-8-week long funded swaps between Finland and Sweden. The swappers will switch their apartments and workspaces/studios with each other for the same time period. You will be notified shortly whether or not you are chosen for the swap!

Läs mer

Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer Konstakademien

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2018 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Läs mer

Konstnärligt residens hösten 2018 Art Inside Out, Halland

Art Inside Out bjuder in tre konstnärer till ett residens på sex veckor under hösten 2018, med ekonomisk ersättning, boende, resor, produktionsmedel och arbetslokaler. Residenset erbjuder möjlighet att arbeta med digitalt och textilt berättande utifrån ett omfattande arkivmaterial och berättelser kring Äskhults by i Kungsbacka kommun. Ansök senast 28 februari 2018,

Läs mer

Stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare Konsthantverkets Vänner ansök senast 28 februari 2018

Konsthantverkets Vänner har till syfte att stödja svenskt konsthantverk. Föreningen har därför sedan 1979 kunnat avsätta ett årligt belopp för stipendier till yrkesverksamma svenska konsthantverkare. Stipendierna är avsedda att användas exempelvis till materialanskaffning, utställningar, etablering, kompletterande utbildning, studieresor m.m.

Läs mer

Byggnads kulturstipendium 1 mars

Stipendium kan sökas för kulturell verksamhet inom litteratur, bildkonst, teater, musik och dans. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma.

Läs mer
Teatergalleriet, Kalmar Claes Jurander: Teckningar 8/2 – 8/3

Teatergalleriet, Kalmar Claes Jurander: Teckningar 8/2 – 8/3

Teckning börjar oftast i ett seende, sen krävs det en gestaltning för att det ska fungera som ett visuellt språk men för mig är teckning också: Glädje, ro, ansvar, andakt, allvar, acceptans, nödvändighet, nyfikenhet, närvaro och tacksamhet.

Läs mer
Rotundan Kalmar

Rotundan Kalmar

Thale Vangen

Läs mer
Småländska trådar 4/2 – 10/6 2018 Virserums konsthall

Småländska trådar 4/2 – 10/6 2018 Virserums konsthall

Virserums Konsthall ligger i en gränsbygd där tre län förenas och i denna utställning möts tre småländska konstnärers verk. Tråden är ett av deras gemensamma redskap i skapandet men uttrycken skiljer sig åt.
Utställare Kerstin Björk, Sigridur Eggertsdottir och Åsa Hylén.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning - badhuset Kungsbacka kommun ansök innan 2 mars

Uppdraget är att skapa konst på byggnadens fasader för att skapa ett sammanhang från byggnadens baksida till framsidans entré och en ledande känsla dem emellan. Den planerade ytan för den konstnärliga gestaltningen är en ca. fem meter hög betongsockel som löper runt fasaden och även omfattar utomhusentrén.

Läs mer

Konstnärlig utsmyckning brandstationen Karlskrona kommun ansök innan 2 mars

Karlskrona kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att skicka in intresseanmälan avseende konstnärlig gestaltning av den nya brandstationen i Karlskrona. Den konstnärliga gestaltningen ska utföras till en utomhusfasad väl synlig från infartsleden till Karlskrona.

Läs mer

Ateljéplats Ricklundagården, Saxnäs

Gerd Ulander, ansvarig på Ricklundgården i Saxnäs, Vilhelmina, hälsar att den stora ateljén blivit ledig under mars månad.
Hyra: 3.000 kr för hela månaden annars 750 kr per vecka.
Om någon är intresserad av en period eller hela månaden vänligen hör av er till Gerd Ulander.
Mail: gerd.ulander@gmail.com
telefon: 070-6670049

Läs mer
SLEEPING BEAUTY Markus Åkesson 10/02 - 29/04 2018

SLEEPING BEAUTY Markus Åkesson 10/02 - 29/04 2018

Markus Åkesson skapade rubriker under 2017 när hans verk Sleeping Beauty plockades ner från entrén i den skola som beställt verket. Debatten som följde belyste konstens kraft i samhället och hur mycket offentlig konst kan beröra.

Läs mer
Med inbjudna gäster Kalmar konstmuseum

Med inbjudna gäster Kalmar konstmuseum

Vi prövar nu ett nytt grepp genom att bjuda in Markus Åkesson, en av våra kommande konstnärer, att göra ett personligt urval ur vår samling och tillsammans med andra nedslag i konsthistorien visa verk som inspirerat eller på annat sätt påverkat hans egen konst.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning Floraskolan Skellefteå kommun

Konstnärlig gestaltning, nybyggnation: Floraskolan Skellefteå kommun. Sista ansökningsdag 180201.

Läs mer
Vårsalong 2018

Vårsalong 2018

Ölands museum Himmelsberga och Öland Spirar/Ölands Skördefest fortsätter sitt samarbete med en gemensam konstsatsning även på våren. Vi har därför glädjen att även i år kunna bjuda in till jurybedömd vårsalong på Ölands Museum Himmelsberga – välkomna att anmäla era verk!

Läs mer

Konst Nya infektionsenheten SÄS Borås

Projekttävling gällande konstnärliga gestaltningsuppdrag i Nya infektionsenheten Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Läs mer

Landstingskonsten i Kalmar län söker projektledare till konstprojekt i samband med ny- och ombyggnationer som startar våren 2018.

Vi söker engagerade och kunniga konstkonsulter som sammanställer och genomför konstprogram i samarbete med verksamhet och byggare. Konsulten är ansvarig för sammanställningen av den konstnärliga gestaltningen i specifika projekt, arrangerar urval av konstnärer enligt gällande riktlinjer och följer upp projektet fram till slutbesiktning.
Vi söker anbud främst från personer med erfarenhet av liknande uppdrag, med utbildning inom konst, arkitektur och offentlig konst.

Läs mer
UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer

Vistelsestipendium Nebbeboda skola, Olofströms kommun, Blekinge

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för konstnärliga gestaltningsprojekt

Östergötlands museum bjuder in professionella konstnärer/konstnärsteam att lämna intresseanmälan gällande prekvalificering till skissuppdrag för att konstnärligt gestalta uterummet kring Östergötlands museum i Linköping. Fem skissuppdrag à 35 000 kr vardera. Två gestaltningar à 760 000 kr vardera.

Läs mer

KONSTPOOL

Aktuella utlysningar, residency och utlysning av tjänster inom kultur.

Läs mer

INTERKULT

Läs mer
Samtidskonstkartan

Samtidskonstkartan

Läs mer

Open Call för konstnärliga gestaltningar till skolor och förskolor inom Uppsala kommun.

Har du som konstnär färdiga verk som kan passa i en skola eller förskola?
Uppsala kommun söker just nu konstverk för att placera i skolmiljöer.

Läs mer

Konstfrämjandet

Läs mer

Utbildningar på Kungl. Konsthögskolan

Läs mer

Foam Magazine/FOAM TALENT CALL 2017

Läs mer

Kulturbryggan

att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt att projekt som söker startstöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare.
Utlysning 2
Öppnar: 2017-08-14
Stänger: 2017-09-04
Beslut: november 2017

Läs mer

Kultivera

Läs mer
Nya Småland

Nya Småland

Läs mer

Statens konstråd kurser på Akademin Valand

Nu öppnar Akademin Valand två kurser om att arbeta med samtidskonst i det offentliga rummet! De är resultatet av en dialog mellan Statens konstråd och Valand om betydelsen av att höja kompetensen och skärpa den kritiska diskussionen kring de olika sätt som konstnärer kan arbeta i de gemensamma miljöerna. Den ena riktar sig till curatorer, den andra till konstnärer.

Läs mer
Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Där konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Läs mer
Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Läs mer

Nätverksstöd för att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum

Kulturkontakt Nord / Nordic Culture Point
Övergripande mål för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Ge kulturaktörer möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.
Ansökningstider 29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer
Sök till Artist in Residence i Danmark

Sök till Artist in Residence i Danmark

Läs mer

Nordiska Ministerrådet

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Läs mer

Konstnärernas Riksorganisation erbjuder kurser och seminarier

Läs mer

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet 2016

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt.

För mer information om ansökan läs mer så kommer du till formulär, arbetsprover och inlämningsdatum.

Läs mer
Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Den kostar 1.200-/mån. att hyra och man måste vara eller bli medlem i KIK, Konstnärer i Kalmar.

Läs mer

Dags att söka stipendium på Konstnärsnämnden!

Läs mer

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Konstnärernas hjälpfond

Konstnärernas hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer. Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd

Läs mer
Nida

Nida

AC is a MEETING PLACE for experienced and emerging artists, designers, architects, curators, art critics and researchers from around the world. Artistic, curatorial and educational PROCESS lies in the core of its activities, which mostly focus on professional development of artists and informal art education for the young.

Läs mer
Statens konstråd

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling.

Läs mer
artist in residence i Sverige

artist in residence i Sverige

Läs mer
Meny