022 delar 18 kulturutövare på totalt 480 000 kronor inom de två kategorierna arbetsstipendium och belöningsstipendium. Utdelningen av stipendierna sker vid en kulturkonferens i Emmaboda 26 oktober.