Konsthallar & Museum

Kalmar Konstmuseum

Mitt i Kalmar ligger ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Det är ett mycket samtida konstmuseum, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar. Den historiska och geografisk profilen riktar sig mot nordöstra Europa, de länder och kulturer som Kalmarbygden haft kontakt med under seklens gång, i krig såväl som i fred.

Museets profil har väckt mycket uppmärksamhet och vi räknas som en av de intressanta svenska konstinstitutionerna med en för Sverige unik profil, att vara ett regionalt museum men samtidigt med en internationell profil. På många håll är kultursfären den enda möjliga vägen för att arbeta med frågor som rör demokrati och social utveckling. Det arbete som Kalmar konstmuseums bedriver i samarbete med konstnärer och institutioner i östra Europa innebär ett starkt stöd för de krafter som arbetar socialt och politiskt i dessa länder.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Därför finns även en omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga. Guidade visningar ingår i entréavgiften varje söndag och Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningarna.

Meny