Gallerier

Kronomagasinet

Konstutställningar under sommaren drivs i Borgholms kommuns regi. Kultur och fritidsförvaltningen i Borgholm.

Kronomagasinet är Borgholms äldsta bevarade byggnad och uppfördes 1819, tre år efter stadens grundande. Det var öns enda kronomagasin och fungerade som sådant till omkring 1870. Därefter ägdes och användes det i många år som magasin av ett grossistföretag. Magasinet är uppfört av kalksten i tre våningar. På den södra gaveln finns en bevarad hissbom samt tre större luckor avsedda för in- och utlastning.

Meny