Gallerier

Teatergalleriet

Teatergalleriet är ett konstgalleri som drivs av en ideell förening och arbetar utan vinstintresse. Vi finns centralt i Kalmar vid Larmtorget. Föreningen bildades 1984. I vår målsättning ingår att ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet att disponera en utställningslokal i Kalmar och att främja allmänhetens intresse för konst och konsthantverk av god kvalitet.

Du kan också bli medlem i Föreningen Teatergalleriet. Medlemsavgiften per år är 100:-, för familjemedlem 50:-, sätts in på Plusgiro 43 57 79 – 4. Du bjuds in till medlemsaktiviteter på galleriet och vid varje årsmöte deltar du i vårt konstlotteri. Kontakta oss för mer information.

Sök gärna upp oss på facebook där kan du hitta mer om oss och våra utställningar.

Meny