Konsthallar & Museum

Västerviks Museum

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening startade sin verksamhet 1917. Ett av målen var att bygga upp ett friluftsmuseum strax utanför staden.

(ur § 1) “Föreningens ändamål är att inom norra delen av Kalmar län, särskilt Tjustbygden, främja vården av bygden och dess kulturminnen och understödja forskning därom samt verka för naturskydd, miljö- och landskapsvård för bevarandet av hembygdens särart.”

Meny