Konstföreningar

AlvART konstförening

Logo AlvART
AlvART – konstförening med hjärtat i konsten.
.. är ett nätverk av konstnärer och konsthantverkare som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vill stärka det egna skapandet samt arbeta för att positionera sig lokalt och globalt.

AlvART är en ideell förening registrerad sedan 2010. Föreningen består av konstnärer främst från Öland och Kalmar. Gruppen med känsla för det Öländska alvaret och med hjärtat i konsten blickar ständigt efter nya utmaningar och nya mötesplatser. Genom samverkan i gruppen men också med andra aktörer har ett nätverk skapats som ger inspiration till gemensamma men även egna utställningar. Föreningen präglas av spontanitet och skaparglädje och anordnar även workshops, studiebesök, föreläsningar mm. gruppen är föreningen och bestämmer innehållet.

Som medlem får du ett nätverk av konstnärer verksamma i regionen och du är välkommen att delta i de av föreningen anordnade utställningar.

AlvART är medl i Sveriges konstföreningar

Om AlvART konstförening

Meny