Konstföreningar

Konstvännerna Lindsdal

Föreningen bildades år 2000 av konstintresserade Lindsdalsbor i syfte att väcka, underhålla och bredda intresset för konst i Kalmar kommuns norra del. Idag är vi ett 100-tal medlemmar, även icke boende i Lindsdal.
Varje år arrangerar vi en konstutställning med konstverk av minst tre konstnärer  med olika uttryckssätt, företrädesvis från vårt län eller med anknytning till trakten. Utställningen äger rum på Biblioteket i Lindsdal, där föreningens styrelse också har sin mötesplats.
Vi ordnar också resor och studiebesök till såväl konstmuseum  som till gallerier  och gör uppskattade, lärorika konstbesök hemma hos konstnärer.
Det årliga medlemslotteriet är en av årets höjdpunkter för Konstvännerna. Då lottas under året inköpt konst ut bland klubbens medlemmar och stämningen förhöjs ibland ytterligare med spännande kulturella aktiviteter som musik och litteratur.
Meny