Konstföreningar

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har sedan 1973 arbetat för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av våra huvuduppgifter.

Meny