Hitta konst i Kalmar län

MÅNADENS KONSTNÄRER

MÅNADENS KONSTNÄRER

Varje månad kommer vi att presentera ”månadens konstnärer” på konstikalmarlan.se för att särskilt uppmärksamma konstnärer i regionen. Fem konstnärer kommer att visas högst upp på konstikalmarlan.se. Dessa fem kommer även att synas på en skärm med tre verk var i entrén på Kalmar konstmuseum där besökare får en chans att lära sig mer om den lokala konsten.

Månadens konstnärer är:

VERONICA LINDBLAD
BO LUNDWALL
SARA VÄSTERLUND
MATS TUSENFOT
ELISABETH LINDSTEDT

Läs mer
Trådriken

Trådriken

Vernissage 7 mars kl 17 – 20, invigning kl 18
Utställningen pågår 7 mars – 4 april
Öppet: tisdag – fredag 12 – 17, lördag 11 – 14

”Jag fascineras av olika textila ytors förmåga att reflektera ljuset och skapa spänning i uttrycket, och söker en lätthet, en stillsam koncentration i mina bilder tecknade med trådar och i vävarnas olika skikt av transparens och täthet. Från att tidigare mest ha arbetat med bildvävar har jag på senare tid ofta valt att bygga mina bilder av trådar i en glesare sammanfogad form än vävarnas hårt bundna, och i de enkla ytor jag bygger upp av bland annat färgade mullbärspapperstrådar strävar jag efter en förtätning, ett slags närvaro, men jag försöker också närma mig något annat, något ogripbart – en frånvaro, en förlust.”

Läs mer
Street Art Festival 26 aug-1 sept 2019

Street Art Festival 26 aug-1 sept 2019

Konst har en självklar plats i det offentliga rummet
Västerviks kommun planerar en Street Art Festival 26 aug-1 sept 2019. Festivalen genomförs med stöd av Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med stadens fastighetsägare och andra lokala aktörer. Just nu undersöks vilka fasader som kan stå till förfogande för att uppföra ett antal muralmålningar i Västerviks centrum. Även en mängd kabelskåp är tillgängliga för utsmyckning. Kanske har du även en annan idé om vad en varaktig konstnärlig gestaltning skulle kunna bestå av?
Förutsättningar
Intresseanmälan ska bestå av beskrivning och skiss (som kan uppdateras inför ev utförande) av den idé du önskar genomföra på vägg alternativt kabelskåp.
Du kan välja att presentera ett befintligt verk eller en helt ny idé.
Två-tre konstnärer kommer att väljas ut för att genomföra sin idé.
Urvalet är selektivt och beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas att delta fattas av festivalens projektledning.
Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas att delta som Artists in residence meddelas via telefon eller e-post och offentliggörs via kommunens hemsida och sociala medier.
Sökande konstnär ska kunna vara närvarande på plats under genomförandeperioden samt delta i en workshop för allmänheten på ca 2-3 timmar vid ett tillfälle under veckan.
Konstverket ska vara klart i sin helhet senast 1 september 2019 klockan 18.00.
Arvodet är 20 tkr per uppdrag samt ersättning för materialkostnader om max 10 tkr. Vänligen bifoga en materialbudget med er ansökan.
Festivalen bistår med boende och reseersättning.
Intresseanmälan skickas senast den 31 mars till albinvwiberg@hotmail.com.
Vem kan söka?
• Open call vänder sig till yrkesutövande konstnärer verksamma i Sverige
• Open call går att söka både som grupp och enskild individ
• Du behöver inte ha någon konst- eller universitetsutbildning för att söka till Open call
Tidsplan
31 mar senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan
10 apr beslut om vilka konstnärer som inbjuds att delta inom ramen för Open call 26 aug-1 sept uppförande av konstverk under festivalen

Läs mer
Konstutställning 23 mars - 5 april

Konstutställning 23 mars - 5 april

Vernissage lördagen den 23 mars kl 13:00 på Lindsdals bibliotek. Medverkande konstnärer är: Barbro Törngren, Ingemar Tinnert och Emma Hoflund Løge

Välkomna!
Konstvännerna Lindsdal

Läs mer

Nu öppnar vi kursen för dig som är lärare, konstnär, kulturarbetare eller konsulent, med start ht-19

Till hösten 2019 startar kursen som riktar sig just till dig! Vill du arbeta med estetiska lärprocesser i skolan? Vill du få större inblick i samarbeten mellan skola och kultur. Eller vill du fortbilda dig och få ny inspiration? Då är den här kursen just det du söker. Kursen ges på kvartsfart som fristående kurs i nära samarbete mellan Linnéuniversitetet och regionala kulturinstitutioner. Kursen ges i vårt helt nybyggda universitet, vid hamnen, centralt i Kalmar. Våra två ateljéer har utsikt mot slottet. ☺

Frågor om antagning: antagning@lnu.se Andra studiefrågor: studera@lnu.se Telefon: 0772-28 80 00, se länk http://lnu.se/utbildning/kurser/1BP705
Det går även att efteranmäla sig efter den 15e April.

Läs mer
Ateljé uthyres i andrahand, Pukebergs Ateljéerna.

Ateljé uthyres i andrahand, Pukebergs Ateljéerna.

Mitt namn är Elizabeth Kettley Cronfalk och jag är en av konstnärerna som hyr ateljé i Pukeberg. Jag söker en 2:a hyresgäst som är f.r.om. april och minst 6 månader framåt, då jag kommer gå på föräldraledighet.Det krävs att du är yrkesverksam och uppfyller KROs riktlinjer.http://www.kro.se/kriterier
Kan detta vara intressant hör väldigt gärna av dig till:lisakettley.ekc@gmail.com

Läs mer

SPÄNST Lärandeforum: Konst i byggprocessen – Vad utmanar dig?

Datum och tid: 7 maj kl. 9.00 - 12.45
Plats: Region Kronoberg, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

I våra offentliga rum, där vi lever våra liv, möter vi konst som erbjuder intressanta miljöer och upplevelser och som kan bjuda in till samtal och inflytande. Det kan till exempel vara i skolan, på tandläkarmottagningen eller äldreboendet.

- Hur samverkar olika aktörer i byggprocessen? Hur kan Lagen om offentlig upphandling tolkas i relation till konst? Hur fungerar byggprocessen? Hur kan konstnärens roll se ut?

Region Kronoberg tillsammans med Statens konstråd bjuder in till en förmiddag med lärande exempel om konst i byggprocessen utifrån olika perspektiv.

Läs mer
Anthropo-Scenes: A Climate Fiction Competition / Lund Universitet

Anthropo-Scenes: A Climate Fiction Competition / Lund Universitet

The Climaginaries project is hosting a climate fiction competition: we want to curate a small collection of stories whose narratives depict and explore a climate-changed world. We’re open to a variety of formats: short stories, screenplays, art and design fictions, and even comics (see below for a full list, including guidance on submission sizes). The submission deadline will be 15th August 2019. Starting from February (first one on February 5th) we will be hosting a series of events aimed at providing you with worldbuilding tools that will help you create a vivid climate-changed story world for your narrative to explore.

Project website: https://www.climaginaries.org/anthroposcenes
Kick-off: https://www.climatefutures.lu.se/event/anthropo-scenes-i-introduction-to-climate-fiction
Tweet to spread: https://twitter.com/climaginaries/status/1085058805183008768

Läs mer
Ansök till Vårsalong 2019

Ansök till Vårsalong 2019

Vårsalongen är ett samarbete med Ölands Museum Himmelsberga och Öland spirar/Ölands skördefest. Salongen vänder sig till ungdomar och unga vuxna under 25 år samt övriga vuxna i en allmän kategori.

Anmälan/ansökan: Senast 2/4 till e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com

Läs mer
Butiken för omöjliga saker - vernissage 26/1

Butiken för omöjliga saker - vernissage 26/1

Butiken för omöjliga saker, ett second land för barn och alla undra!

Carina Bodelson Lönn och Magnus Lönn.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall, 26/1 - 24/3

Läs mer

Konstbranschen i siffror / KRO

Konstnärernas Riksorganisation har med stöd från Tillväxtverket tagit initiativ till ett samarbete med representanter från Bildupphovsrätt, Svenska Galleriförbundet, Konstnärscentrum Öst, Konsthantverkcentrum, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar för att gemensamt definiera konstbranschen, undersöka den och få större kunskap om hur den fungerar.
Rapporten är framtagen av Volante Research som tidigare gjort liknande rapporter på andra kulturområden.

Läs mer

Rävemåla residensy programme

Life is a little bit different at our house - there's no wifi or running water and you'll need to light a fire if you're cold. Surrounding us though, you'll find stunning forests, lakes, rivers and beautiful rural scenescapes. What we offer on our residency is time and space in a pretty idyllic setting - free from modern day distractions - within which you can get to work on specific project or goal.

Läs mer

Kunskapsnavet offentlig konst

En viktig del av Statens konstråd nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst. Våren 2018 utlyser vi därför tre samarbetsmöjligheter för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi erbjuder bland annat medfinansiering/finansiering, mentorskap, utbildningstillfällen och nätverksbyggande.

Läs mer

Konstnär - oavsätt villkor

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Läs mer

Kultivera Artist in Residency in Tranås

Kultivera Artist in Residency is a cultural organization based in Tranås working with networking and interactions creating cultural exchange locally, nationally and internationally. Currently Kultivera has three open calls and the applications are open to contemporary artists. The residency offers a valuable support structure for emerging and mid career artists, and brings socially and critically engaging contemporary work to the local community.

Läs mer

Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer Konstakademien

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2018 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Läs mer

Byggnads kulturstipendium 1 mars

Stipendium kan sökas för kulturell verksamhet inom litteratur, bildkonst, teater, musik och dans. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma.

Läs mer

Ateljéplats Ricklundagården, Saxnäs

Gerd Ulander, ansvarig på Ricklundgården i Saxnäs, Vilhelmina, hälsar att den stora ateljén blivit ledig under mars månad.
Hyra: 3.000 kr för hela månaden annars 750 kr per vecka.
Om någon är intresserad av en period eller hela månaden vänligen hör av er till Gerd Ulander.
Mail: gerd.ulander@gmail.com
telefon: 070-6670049

Läs mer
UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer

Vistelsestipendium Nebbeboda skola, Olofströms kommun, Blekinge

Läs mer

INTERKULT

Läs mer
Samtidskonstkartan

Samtidskonstkartan

Läs mer

Konstfrämjandet

Läs mer

Utbildningar på Kungl. Konsthögskolan

Läs mer

Kulturbryggan

att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt att projekt som söker startstöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare.
Utlysning 2
Öppnar: 2017-08-14
Stänger: 2017-09-04
Beslut: november 2017

Läs mer

Kultivera

Läs mer
Nya Småland

Nya Småland

Läs mer
Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Där konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Läs mer
Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Läs mer

Nätverksstöd för att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum

Kulturkontakt Nord / Nordic Culture Point
Övergripande mål för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Ge kulturaktörer möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.
Ansökningstider 29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer
Sök till Artist in Residence i Danmark

Sök till Artist in Residence i Danmark

Läs mer

Nordiska Ministerrådet

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Läs mer

Konstnärernas Riksorganisation erbjuder kurser och seminarier

Läs mer

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt.

För mer information om ansökan läs mer så kommer du till formulär, arbetsprover och inlämningsdatum.

Läs mer
Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Den kostar 1.200-/mån. att hyra och man måste vara eller bli medlem i KIK, Konstnärer i Kalmar.

Läs mer

Dags att söka stipendium på Konstnärsnämnden!

Läs mer

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Konstnärernas hjälpfond

Konstnärernas hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer. Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd

Läs mer
Nida

Nida

AC is a MEETING PLACE for experienced and emerging artists, designers, architects, curators, art critics and researchers from around the world. Artistic, curatorial and educational PROCESS lies in the core of its activities, which mostly focus on professional development of artists and informal art education for the young.

Läs mer
Statens konstråd

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling.

Läs mer
artist in residence i Sverige

artist in residence i Sverige

Läs mer
Meny