Sysslar du med konst eller konsthantverk? Nu är det dags att söka stipendium ur Eva Müntzings minnesfond. Senast l december
ska ansökan vara inne. Den som söker ska ha anknytning till Mönsterås kommun.

Ansökan med CV och övriga handlingar, bilder och arbetsprover som sökande vill åberopa ska lämnas,  senast fredagen 1 december 2023,
till
Eva Müntzings minnesfond, Mönsterås Konstförening, Torp 305, 383 91 Mönsterås eller
e-post:  ordf@monsteraskonst.se, ärende: Minnesfond

Vid frågor kontakta Eiberth R Flogér på 070 694 39 87.