Vi vill fortsätta bredda kulturutbudet i vår kommun!

Under juni 2024 kommer kommunen att satsa lite extra på att lyfta arkitektur, kultur och konst.
Det gör vi  tillsammans med många olika samverkanspartners!
Vi kommer att erbjuda på föreläsningar, workshops, scenkonst och olika kreativa aktiviteter.

12/6 Gestaltad livsmiljö ur nationellt och lokalt perspektiv – föreläsning Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Medverkande Riksarkitekten Helena Bjarnegård, Länsarkitekt Pär Hansson och Stadsarkitekt Sara Dolk.
Föreläsningen ges vid 2 tillfällen under dagen: kl.13.00-14.30 och kl.18.00-19.30

Västerviks konstförening, utställning med Marlene Lindmark

19/6 Gör om gör rätt – Föreläsning Alfred Skogberg är medgrundare till den ideella föreningen Renoveringsraseriet. Om inte fler uppmärksammar det som sker kommer byggnadsarvet att bli mer och mer likartat. Vid första passet klockan 13 medverkar även Anneli Berglund, Kalmar konstmuseum, Offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö. Föreläsning ges vid två tillfällen: kl.13.00-14.30, kl.18.00-19.00