Digitala frukostträffar: Gestaltad livsmiljö Från offentlig konst till samhällsplanering
Länk till programpunkterna:
https://us02web.zoom.us/j/2043984444#success

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Torsdag 19 oktober, kl. 8.30–9.30
Sogevegen om Nutheim – nedslag i Norge från ett konst, arkitektur och landskapsprojekt
Tone Telnes, landskapsarkitekt och projektutvecklare, tillsammans med projektledaren Monica Sølyst, delar sina erfarenheter från arbetet med projektet Sogevegen om Nutheim. Sogevegen är en bil- och cykelväg i bygderna Hjartdal, Svartdal och Flatdal i Telemark, Norge som gestaltats genom arkitektur och samtidskonst som berättar om bygdens historia och kultur.

Torsdag 23 november, kl. 8.30–9.30
BY2030 – att skapa hållbara, attraktiva och levande livsmiljöer utanför staden

Torsdag 14 december, kl. 8.30–9.30
Kultur och idrott i fin förening på Knivsta Centrum för idrott och kultur

Arrangemanget är ett samarbete mellan Region Halland, Bild & Form Dalarna / Region Dalarna, Designcentrum / Region Jämtland / Härjedalen, Region Västmanland, Region Uppsala och Konst i Blekinge / Region Blekinge.