Sök bidrag från Konstnärernas hjälpfond!

Konstnärernas Hjälpfond

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!
Bidrag kan delas ut som
- tillfälligt stöd vid sjukdom
- årlig pension från fyllda 65 år.

Läs mer

KRO Konstnärernas Riksförbund

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

Läs mer

Svenska konstnärsförbundet

Ett förbund bara för dig som utövande konstnär!
Förbundet bildades 1975 och är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom kategorierna bild, konsthantverkare, skulptör, illustratör, grafiker, foto- och videokonstnärer samt smides- och textilkonstnärer.
Konstnärsförbundet (SK) är ett riksförbund med förbundskansli i Stockholm.
SK är indelat i fem regioner, Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord med egen styrelse och verksamhet.
Förbundet är en självständig och partipolitiskt obunden organisation, ett alternativ för landets yrkesverksamma konstnärer.
Vi är också remissinstans i lagfrågor och kulturpolitiska utredningsförslag.

Läs mer

Glasnettet

Läs mer

Glasakademin

Läs mer

Pilchuck Glass School

Läs mer

Rävemåla residency program

To be considered for our 2018 residency program please fill out this application form and send to us with either your portfolio in pdf format OR a single link to an online portfolio page OR a 3min video or sound clip to: info@ravemalaresidency.com. Deadline 15 of February.

Läs mer

Art Inside Out Kulturresidens i Halland

Läs mer

Höga Kusten-stipendiet

Läs mer

Kom till byn

Under konstprojektet ”Kom till Byn” tog konstnärsduon [krig] med sig tre personer till platser de aldrig tidigare besökt. Resorna präglades av aktiviteter som de boende själva föreslagit och samtal om orten, samtiden och dåtiden. Syftet med projektet var att ge en motvikt till berättelsen om landsbygden som en tom plats där inget finns att göra.

Läs mer

Grundsunda kulturstipendium

Läs mer

Kulturskaparna Örebro

Läs mer

VISMA gestaltningsuppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen

Läs mer

Halmstad

Läs mer

Västra Götaland Gestaltningsuppdrag

Läs mer

Bodycake, artist residence i Kalmar län

Under tre år har Kalmar konstmuseum och konstkonsulenten i länet organiserat artist in residence, internationella konstnärsvistelser i Kalmar läns kommuner. Hittills har vi gjort det i, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Nybro kommun, Borgholms kommun och Emmaboda kommun. Alla konstnärer har knutits till platser där det finns verksamma professionella konstnärer, skolor eller institutioner och konstnärerna har arbetat med platsen genom olika offentliga projekt eller utställningar. Nu planeras Bodycake, residence och open call för nationella och internationella konstnärer.

Läs mer

Boktips Kulturen och skatten

Jan Kleerup Eleonore Kristoffersson

Läs mer

Kungsbacka intresseanmälan

Läs mer

Moms för bildkonstnärer

Läs mer

Kultivera Re-cycle AiR

Läs mer
Not Quite

Not Quite

I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Här finns konsthallar, galleri, butik och café.

Läs mer

KORO – KUNST I OFFENTLIGE ROM, NORGE

Läs mer

STATENS KUNSTFOND, DANMARK

Läs mer

Ny Småland

Läs mer

Kulturprojektmedel Landstinget Kalmar län

I landstingets budget finns medel avsatta för kulturprojektmedel. Anslaget i budgeten varierar från år till år.

Läs mer

Kulturstipendium Region Kalmar län

Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Landstingets kulturnämnd senast den 15 augusti. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan. Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 augusti och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Läs mer
Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Läs mer

Konstnärscentrum SYD

KC-Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag c:a 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

Läs mer

Konstpool

Konstpool fokuserar på utlysningar inom Sveriges kultursektor med målet att erbjuda överblick, inspiration och ökad dynamik. Med en kollektiv lösning som alla kan använda kommer fler till tals på lika villkor.

Läs mer

Region Skåne gestaltningsuppdrag och konstinköp

Läs mer

Konstnärsbasen Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Läs mer

Visma Opic

Upphandling av konstnärliga uppdrag.

Läs mer

Estrid Ericssons stiftelse

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

Läs mer

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Ansökningsperiod: 1 oktober (tidigast) – 15 januari eller närmaste vardag (senast, fonden tillhanda).  Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.


Läs mer
Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer.


Läs mer

Svenska Byggnadsarbetare-förbundets kulturstipendier 2016

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för vidareutveckling inom kulturell verksamhet, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Stipendiet kan enbart sökas mellan den 1 december och 1 mars årligen.

Läs mer

Policy för offentlig konst i Kalmar län

Läs mer och ladda ner Policy och riktlinjer i PDF-format

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild och form, samt av cirka 8 500 direkt anslutna individuella upphovspersoner.

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Läs mer

KLYS

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – utgör ett samarbetsforum för medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse. Stöd ges till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor.

Läs mer

Resurscentrum för konst i Norr

Läs mer
Meny