Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar

Capellagården, Transit och Artifex släpper rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp.

Läs mer

Bolagsformer

ktiebolag med vinstutdelningsbegränsning

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer

Vinnova

Läs mer

VERKSAMHET

Starta företag inom Bild och Form

Läs mer

SÄLJA KONST PÅ NÄTET

Läs mer

KLYS

Läs mer

KONSTDEPARTEMENTET

Läs mer

KONSTITUTET

Läs mer

Perspektiv på konstnärers företagande

Läs mer

OM KONST

Recensioner och texter.

Läs mer

KONSTPOOL

Läs mer

KONSTNÄRSKAP i poddformat

I varje avsnitt följer vi en konstnär i ett specifikt projekt.
Antal avsnitt: 12
Senaste avsnittet: 24 mars, 2021
En podcast av: Sofia Curman

Läs mer

TRANSIT

Läs mer

VOLYM

Volym är en genuint nätbaserad konsttidning med inriktning på konst utifrån ett norrländskt perspektiv.

Läs mer
Politik för konstnärers villkor

Politik för konstnärers villkor

Skrivelsen ger en bild av konstnärspolitiken utifrån det som nu gjorts och görs och det regeringen vill framåt för att stärka konstnärers villkor.

Läs mer

Perspektiv på konstnärers företagande

Läs mer

Sveriges konstföreningar - Konstperspektiv

Ett nytt nummer av tidskriften Konstperspektiv utkommer den 3 mars. Hanna Johansson har träffat konstnären Annika Elisabeth von Hausswolff och samtalat om kvinnor, konst och Nordisk kriminalkrönika.

Läs mer

Region Kalmar län Kulturprojektmedel

Grunden för anslaget till kulturprojektmedel är de nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS), Regionplanen och Kulturplan Kalmar län 2022. Kulturprojektmedel ska användas för projekt som kan få effekt på lång sikt. En mindre del av projektmedlen kan användas för projekt och aktiviteter som initieras av Region Kalmar län.

Läs mer
Skapande skola i Kalmar län

Skapande skola i Kalmar län

Kommuner söker medel från Kulturrådet för att eleverna ska få möte professionella konstnärer och utövare och ge eleverna möjlighet till fördjupning inom en variation av olika konst- och kulturuttryck. Skapande skola har fokus på elevers eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck. Genom att möta kulturella och konstnärliga uttryck integreras det långsiktigt i skolans verksamhet.
Kalmar konstmuseum mfl kulturinstitutioner erbjuder kommunernas skolor skapande skola program där regionala konstnärer anlitas för att genomföra projekten. För mer information se Kalmar konstmuseums hemsida eller kulturbus.se

Läs mer

Gestaltad livsmiljö

Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Läs mer
Rotundan Kalmar

Rotundan Kalmar

Rotundan är en tullbyggnad som ligger på väg in till Kvarnholmen, Kalmar centrum. Idag används byggnaden till mindre konstutställningar/installationer. Lindöateljéerna i Kalmar är ansvariga för den konst som visas.
Kontaktuppgift 076-645 14 56

Läs mer

En annan landsbygd

Läs mer

Bildupphovsrätt sök ersättning!

Fotografer illustratörer konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka IR. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsperson har rätt till ersättning.

IR är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige.

Läs mer

Handfasta möten på lika villkor

Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och internationella kultur- och konstfält med målet att nå yrkesintegration inom det svenska konst- och kulturfältet.

Läs mer

Svensk Form

Läs mer

Konstnärers villkor som pensionärer

Hur ser den ekonomiska situationen ut för konstnärer i pensionsåldern? Denna rapport är den första som särskilt tittar de ekonomiska och sociala villkoren för konstnärers 67 år och äldre.

Läs mer

Konstnärskap

KONSTNÄREN podcast är en serie kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt följer vi en konstnär i ett specifikt projekt.
Antal avsnitt: 2 Senaste avsnittet: 2 januari, 2020 En podcast av: Tidningen Konstnären

Läs mer

En annan landsbygd

Läs om En annan landsbygd - om gestaltad livsmiljö på landsbygden av Angelica Åker och utgiven av Rian Designmuseum.
https://arkitektur.se/projekt/intervju/resan-till-det-nya-landet/

Läs mer
Kritiklabbet

Kritiklabbet

Kritiklabbet bedriver verksamhet som utvecklar kritikens produktion och distribution i den nya offentligheten. Det började som ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik.

Läs mer

Sveriges allmänna konstförening SAK

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta konstförening grundad 1832 med tusentals medlemmar över hela landet. Vår verksamhet är ideell och har i huvudsak två syften. Vi stödjer svensk samtidskonst genom, att till det årliga konstlotteriet, varje år köpa in ett stort antal verk av nu aktiva konstnärer. Och vi ger våra medlemmar möjlighet att odla och fördjupa ett konstintresse.

Läs mer

Utbyte Sverige Japan

Den svenska sektionen av SJSF fördelar varje år anslag och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige.
Anslag kan gå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen ska avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik. Ansökningar avseende konferensdeltagande liksom för gruppresor eller konstutställningar har endast undantagsvis beviljats.
Systemet är öppet för att ta emot ansökningar fr o m 1 dec t o m 1 mars. Beslut meddelas normalt under april månad.

Läs mer

Kulturanalys

Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturanalys ambition är att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.

Läs mer
aica Sweden

aica Sweden

Svenska Konstkritikersamfundet samlar yrkesverksamma konstkritiker inom alla medier, vetenskaplig forskning, undervisning och utställningsverksamhet.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Läs mer

Nordiska kulturfonden

Ansök om Opstart senast den 24 november om du önskar att få svar innan julsemestern. Opstart håller semester fr.o.m. den 25/11 och det är möjligt att lämna in ansökan först den 13 januari 2020.

Läs mer

Sök bidrag från Konstnärernas hjälpfond!

Konstnärernas Hjälpfond

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!
Bidrag kan delas ut som
- tillfälligt stöd vid sjukdom
- årlig pension från fyllda 65 år.

Läs mer

Konstdepartementet

Konstdepartementet drivs av Konstnärscentrum i samarbete med Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. Vi är alla centrumbildningar – medlemsorganisationer för professionella kulturutövare – som arbetar med främjande av bild och form-området. För oss är det viktigt att alla barn får möta yrkesverksamma inom våra områden och deras olika arbetssätt, det är en fråga om demokrati och jämlikhet.

Läs mer

Konstitutet

Konstitutet är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, utbyte av erfarenheter, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang i syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer.

Läs mer

MU-avtalet

Det här avtalet finns till för att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete.

Läs mer

KLYS

KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

Läs mer

Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

Läs mer

Glasnettet

Läs mer

Glasakademin

Läs mer

Pilchuck Glass School

Läs mer

Rävemåla residency program

To be considered for our 2018 residency program please fill out this application form and send to us with either your portfolio in pdf format OR a single link to an online portfolio page OR a 3min video or sound clip to: info@ravemalaresidency.com. Deadline 15 of February.

Läs mer

The Mirror Institution / Black Silo

The Mirror Institution beviljades 1 618 000 kr i strukturbidrag för projektet Svarta silon – kollektivverkstäder och residensverksamhet på Öland. Projektet innefattar en förprojektering inför en omfattande, och lokalt genomgripande, konstnärlig produktionsplats.

Läs mer

Vistelsestipendium Olofström

Läs mer

Kultivera Artist in Residency Tranås

Kultivera Artist in Residency is a cultural organization based in Tranås working with networking and interactions creating cultural exchange locally, nationally and internationally. Currently Kultivera has three open calls and the applications are open to contemporary artists. The residency offers a valuable support structure for emerging and mid career artists, and brings socially and critically engaging contemporary work to the local community.

Läs mer

Art Inside Out Kulturresidens i Halland

Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för nya perspektiv.

Läs mer

Artist in residens Sverige

Läs mer

Höga Kusten-stipendiet

Läs mer

Byggnads stipendium

Ansökningstiden pågår från 2 december 2019 till 2 mars 2020. Ansökan kan endast ske elektroniskt via ansökningsverktyget som vi lägger ut länk till här på hemsidan.

Läs mer

Intercult

Läs mer

Fabrikken Artist in Residency program, Danmark

Läs mer

Kom till byn

Under konstprojektet ”Kom till Byn” tog konstnärsduon [krig] med sig tre personer till platser de aldrig tidigare besökt. Resorna präglades av aktiviteter som de boende själva föreslagit och samtal om orten, samtiden och dåtiden. Syftet med projektet var att ge en motvikt till berättelsen om landsbygden som en tom plats där inget finns att göra.

Läs mer

Grundsunda kulturstipendium

Läs mer

Kulturskaparna Örebro

Läs mer

VISMA gestaltningsuppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen

Läs mer

Västra Götaland Gestaltningsuppdrag

Läs mer

Oavsett villkor

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Läs mer

Bodycake, artist residence i Kalmar län

Under tre år har Kalmar konstmuseum och konstkonsulenten i länet organiserat artist in residence, internationella konstnärsvistelser i Kalmar läns kommuner. Hittills har vi gjort det i, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Nybro kommun, Borgholms kommun och Emmaboda kommun. Alla konstnärer har knutits till platser där det finns verksamma professionella konstnärer, skolor eller institutioner och konstnärerna har arbetat med platsen genom olika offentliga projekt eller utställningar. Nu planeras Bodycake, residence och open call för nationella och internationella konstnärer.

Läs mer

Rävemåla residency - Ålem

Life is a little bit different at our house - there's no wifi or running water and you'll need to light a fire if you're cold. Surrounding us though, you'll find stunning forests, lakes, rivers and beautiful rural scenescapes. What we offer on our residency is time and space in a pretty idyllic setting - free from modern day distractions - within which you can get to work on specific project or goal.

Läs mer

Kulturbryggan

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Läs mer

Boktips Kulturen och skatten

Jan Kleerup Eleonore Kristoffersson

Läs mer

Kungsbacka intresseanmälan

Läs mer

Moms för bildkonstnärer

Läs mer

Kultivera Re-cycle AiR

Läs mer
Not Quite

Not Quite

I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Här finns konsthallar, galleri, butik och café.

Läs mer

KORO – KUNST I OFFENTLIGE ROM, NORGE

Läs mer

STATENS KUNSTFOND, DANMARK

Läs mer

Ny Småland

Läs mer

Kulturstipendium Region Kalmar län

Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Landstingets kulturnämnd senast den 15 augusti. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan. Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 augusti och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Läs mer
Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Läs mer

Konstnärscentrum SYD

KC-Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag c:a 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

Läs mer

Konstpool

Konstpool fokuserar på utlysningar inom Sveriges kultursektor med målet att erbjuda överblick, inspiration och ökad dynamik. Med en kollektiv lösning som alla kan använda kommer fler till tals på lika villkor.

Läs mer

Region Skåne gestaltningsuppdrag och konstinköp

Läs mer

Konstnärsbasen Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Läs mer

Visma Opic

Upphandling av konstnärliga uppdrag.

Läs mer

Estrid Ericssons stiftelse

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

Läs mer

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Ansökningsperiod: 1 oktober (tidigast) – 15 januari eller närmaste vardag (senast, fonden tillhanda).  Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.


Läs mer
Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer.


Läs mer

Svenska Byggnadsarbetare-förbundets kulturstipendier 2016

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för vidareutveckling inom kulturell verksamhet, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Stipendiet kan enbart sökas mellan den 1 december och 1 mars årligen.

Läs mer

Policy för offentlig konst i Kalmar län

Läs mer och ladda ner Policy och riktlinjer i PDF-format

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild och form, samt av cirka 8 500 direkt anslutna individuella upphovspersoner.

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Läs mer

KLYS

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – utgör ett samarbetsforum för medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse. Stöd ges till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor.

Läs mer

Resurscentrum för konst i Norr

Läs mer
Meny