Konstnärlig ledare, Säffle

Vi söker dig som vill vara med och utveckla nya och gamla mötesplatser och miljöer med konstnärligt fokus i Säffle. Tjänsten är tidsbegränsad t o m 31 december 2019.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning till Kristinehamns vårdcentral

Inbjudan till yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltningsuppdrag. Konstverket ska placeras i en grässlänt upp till entrén och kommer bli ett tecken för platsen samt ett första välkomnande till Kristinehamns vårdcentral.
Sista ansökningsdag: 1 oktober 2018

Läs mer

Konstnärlig gestaltning till simhall,

Säffle kommun bjuder in till en upphandling gällande konstnärlig gestaltning till den kommande simhallen.

Sista ansökningsdag är 26 september 2018.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning på Laröds skola, Helsingborg

Välkommen att lämna intresseanmälan för skissuppdrag till konstnärlig gestaltning i Helsingborg! Skissuppdrag gäller en konstnärlig gestaltning utomhus vid Laröd skola med elever i åldrarna 6-15 år inkl särskola.
Sista ansökningsdag är 19 september 2018.

Läs mer

Konstnärlig gestaltning av Vasahallen

Linköpings kommun bjuder in till intresseanmälan för ett inomhusverk och en utomhusgestaltning av permanent konst till Vasahallen.
Sista ansökningsdag är 14 september 2018.

Läs mer

Sydosten 2018

Efter förra årets efterlängtade återkomst är det snart dags igen! Den 27 oktober öppnar Sydosten 2018 på Kalmar konstmuseum.

Sydosten 2018 ägnas åt bildkonst – alltså allt från måleri, grafik, teckning, skulptur och fotografi till installation, videofilm och ljudkonst. Utöver det är temat fritt. Precis som tidigare år är den öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Läs mer

Glasnettet

Läs mer

Glasakademin

Läs mer

Pilchuck Glass School

Läs mer

Rävemåla residency program

To be considered for our 2018 residency program please fill out this application form and send to us with either your portfolio in pdf format OR a single link to an online portfolio page OR a 3min video or sound clip to: info@ravemalaresidency.com. Deadline 15 of February.

Läs mer

Art Inside Out Kulturresidens i Halland

Läs mer

Höga Kusten-stipendiet

Läs mer

Kom till byn

Under konstprojektet ”Kom till Byn” tog konstnärsduon [krig] med sig tre personer till platser de aldrig tidigare besökt. Resorna präglades av aktiviteter som de boende själva föreslagit och samtal om orten, samtiden och dåtiden. Syftet med projektet var att ge en motvikt till berättelsen om landsbygden som en tom plats där inget finns att göra.

Läs mer

Grundsunda kulturstipendium

Läs mer

Kulturskaparna Örebro

Läs mer

VISMA gestaltningsuppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen

Läs mer

Halmstad

Läs mer

Västra Götaland Gestaltningsuppdrag

Läs mer

Bodycake, artist residence i Kalmar län

Under tre år har Kalmar konstmuseum och konstkonsulenten i länet organiserat artist in residence, internationella konstnärsvistelser i Kalmar läns kommuner. Hittills har vi gjort det i, Kalmar kommun, Hultsfreds kommun, Nybro kommun, Borgholms kommun och Emmaboda kommun. Alla konstnärer har knutits till platser där det finns verksamma professionella konstnärer, skolor eller institutioner och konstnärerna har arbetat med platsen genom olika offentliga projekt eller utställningar. Nu planeras Bodycake, residence och open call för nationella och internationella konstnärer.

Läs mer

Boktips Kulturen och skatten

Jan Kleerup Eleonore Kristoffersson

Läs mer

Kungsbacka intresseanmälan

Läs mer

Moms för bildkonstnärer

Läs mer

Gestaltningsuppdrag Skaraborgs sjukhus, Skövde

Västfastigheter bygger ny byggnad för mottagningar och tandvård på Skaraborgs Sjukhus Skövde. I samband med detta annonserar nu konstenheten ut tre konstnärliga gestaltningsuppdrag med ansökningsperiod 10 januari – 10 mars.

Läs mer

Kultivera Re-cycle AiR

Läs mer
Not Quite

Not Quite

I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Här finns konsthallar, galleri, butik och café.

Läs mer

KORO – KUNST I OFFENTLIGE ROM, NORGE

Läs mer

STATENS KUNSTFOND, DANMARK

Läs mer

Ny Småland

Läs mer

Kulturprojektmedel Landstinget Kalmar län

I landstingets budget finns medel avsatta för kulturprojektmedel. Anslaget i budgeten varierar från år till år.

Läs mer

Kulturstipendium Kalmar läns landsting

Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Landstingets kulturnämnd senast den 15 augusti. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan. Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 augusti och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Läs mer
Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Läs mer

Konstnärscentrum SYD

KC-Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag c:a 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

Läs mer

Konstpool

Konstpool fokuserar på utlysningar inom Sveriges kultursektor med målet att erbjuda överblick, inspiration och ökad dynamik. Med en kollektiv lösning som alla kan använda kommer fler till tals på lika villkor.

Läs mer

Region Skåne gestaltningsuppdrag och konstinköp

Läs mer

Konstnärsbasen Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Läs mer

Visma Opic

Upphandling av konstnärliga uppdrag.

Läs mer

Estrid Ericssons stiftelse

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

Läs mer

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Ansökningsperiod: 1 oktober (tidigast) – 15 januari eller närmaste vardag (senast, fonden tillhanda).  Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.


Läs mer
Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen. Det gör vi genom att bevilja stipendier  och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper fonden till att utveckla projektidéer.


Läs mer

Svenska Byggnadsarbetare-förbundets kulturstipendier 2016

Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier. De kan fås för vidareutveckling inom kulturell verksamhet, till exempel litteratur, bildkonst och musik. Stipendiet kan enbart sökas mellan den 1 december och 1 mars årligen.

Läs mer

Policy för offentlig konst i Kalmar län

Läs mer och ladda ner Policy och riktlinjer i PDF-format

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild och form, samt av cirka 8 500 direkt anslutna individuella upphovspersoner.

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Läs mer

KLYS

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – utgör ett samarbetsforum för medlemsorganisationerna i frågor av gemensamt intresse. Stöd ges till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor.

Läs mer
Meny