På lördag 12 november öppnar utställningen med Lena Palmgren, Larmgatan28 Kalmar