Konstkritik i fokus är en digital satsning på konstkritik med tre olika perspektiv;
Konstkritik och konstpedagogik, Konstkritik ur konstnärens synvinkel och Konstkritik som motor i samhället
I programpunkterna möter du konstkritikern Linda Fagerström som samtalar om konstkritik som praktik, teori och förmedlare. Genom
hennes erfarenhet och kunskap görs ämnet angeläget och förståeligt på flera olika plan. Alla tre programpunkterna finns att lyssna
och fördjupa sig i när du klickar på länken till höger.

Projektet Konstkritik i fokus har ambitionen att skapa ett större intresse för konstkritik och dess praktik samt uppmuntra till läsning och skrivande. Konstkritik kan öka förståelse och ge kunskap om konst och frågor som konsten tar upp. Den är också betydelsefull som ett pedagogiskt verktyg för att tolka, värdera och skapa nyfikenhet.
Projektet ingår i satsningen på konstkritik som Regionsamverkan Sydsverige, bild och form gjort under 2023.
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Skåne.

Projektledare har varit Pernilla Frid i samarbete med Anneli Berglund, bild- och formutvecklare i Kalmar län.