Konstnärer i Kalmar län

Agneta Bolin Bjerkman

Kommun: Borgholm
Tekniker: , ,

Min utgångspunkt är naturen, mitt arbetsfält är det lilla, nära, vardagliga, där det finns spår av mänsklig närvaro. Tecken, strukturer, ljus, transparens är mina uttryckssätt i textila material och i måleri, ibland i kombination. Medlem i KRO, Konsthantverkscentrum, KC-syd och konstnärsföreningen Majrundan. Registrerad i BUS – Bildkonstnärenas Upphovsrätt i Sverige

Separata utställningar

Teatergalleriet, Kalmar, 2007
Galleri Sigma, Växjö, 1993
Galleri Blå Porten, Alby, Öland, 1996
Galleri Castor, Stockholm, 1998
Galleri Rälla Gamla skola, Rälla, Öland, 2005

Samlingsutställningar

Kulturhuset, Stockholm, 1997
Projekt eart22, Mönsterås, Oskarshamn mm, 2001
Oskarshamns konsthall, Oskarshamn, 2000
Sydosten, Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2003
Sydosten, Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2004

Fragment, acryl/sand, akvarell, Kalmar länssjukhus, 2003
“Carpe Diem”, Flossaväv, Smålands Museum, Växjö, 1993
“Tidsdokument 1 och 2”, Väv, Vrinnevi sjukhus, Norrköping, 1987
“Tidens tecken”, Flossavävar, Figeholmsskolan, 1993
“Navigare necesse est”, Textila objekt, måleri, textiltryck mm, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, 2001

Oskarshamns kommuns kulturstipendium, 1986
Sveriges Bildkonstnärsfond, arbetsbidrag, 1990
Svenska Institutet för Internationellt utbyte, 1997

Designpedagogik, Konstfack, 2004 – 2005
Gerlesborgsskolan, akvarell, 1986 – 1986
Konstvetenskap, Göteborgs universitet, 1977 – 1978
Pedagogisk utbildning, textil,Göteborgs universitet, 1971 – 1973
Glamorgan College of Art, 1970 – 1971

Meny