Konstnärer i Kalmar län

Elisabet Hall

Kommun: Borgholm
Född: 1955
Tekniker: ,

Jag bor på norra Öland, och är medlem i Åkerbokonstnärerna, KRO och BUS.

Målar framförallt i olja i min ateljé. Där bearbetar jag mina intryck, som sparats i mitt minne, i teckningar, akvareller och foton från motiv som jag fastnat för. I min bearbetning, försöker jag förtydliga det som fångade mitt intresse. Det kan vara ett speciellt ljus, ett skuggspel, en spännande vinkel…. Förtydligandet innebär starkt reducerande, och det blir för mig en spänning och utmaning i hur långt jag kan gå, utan att motivet upphör att vara föreställande.

Separata utställningar

Galleri Svalan, Borgholm, 2014
Finspångs konstförening, Finspång, 2013
Källströmsgården, Påskallavik, 2013
Galleri Svalan, Stacketorp, 2009
Galleri Garvaregården, Långasjö, 2008
Konstnärsgården, Jönköping, 2004

Samlingsutställningar

Warmbadhuset, Vimmerby konstförening 2015
Virsbo konsthall 2015
The Gallery By The River, Maryland,USA, 2013
Borgholms Slott, Borgholm, 2008
Konstmusèet, Putbus, Rügen, 2001
Konsthallen, Virsbo bruk, 2002
Ava Galleria, Helsingfors, 2006

På borggården, Olja, Borgholms slott, 2013
Gubbarna på trappan, olja, Borgholms kommun, 2006
Gillbergabrott II, Olja, Kalmar läns Landsting, 2009
Ljusvinkel, Olja, Oskarshamns kommun, 2009
Fasad, Olja, Nybro Kommun, 2005

Ölands Folkhögsskolas målarskola, 1974 – 1975
Konstfack, 1975 – 1976

Meny