Konstnärer i Kalmar län

G-son Gössebäck Sven Erik Gustafsson

Kommun: Västervik
Född: 1937
Tekniker: ,

Uppvuxen och numera bosatt i Gössebäck Odensvi, Västerviks kommun.
Min signatur är G-son Gössebäck.
Målar i akvarell och olja, ofta är motiven hämtade från närmiljön.

 

 

 

 

 

Separatutställningar
Västerviks konstförening, 2003.
Galleri 55, Västervik. 2008.
Vimmerby Konstförening,  2010.
Tjustbygdens Konstförening Gamleby. 2012 – 2015.
Galleri Cupé Västervik. 2016.
Tjustbygdens konstförening, Gamleby 2019

Samlingsutställningar
Västerviks konstförening, 2003.
Galleri 55, Västervik. 2008.
Vimmerby Konstförening,  2010.
Tjustbygdens Konstförening Gamleby. 2012 – 2015.
Galleri Cupé Västervik. 2016.
Har varit aktiv längre tillbaka med utställningar.

HSB Västervik. Motiv på vägg utomhus.  1986.
Motiv på vägg röntgenarkivet Västerviks sjukhus.  1989.
Motiv på vägg ( 6 x 2 meter ) Dagcenter S:t Trädgårdsg. Västervik, 1992.
Motiv på vägg trapphus ( 7 x 17 meter, ”Livets torn” ) Västerviks sjukhus, 1997.
Motiv på vägg trapphus ( 4 x 2,5 meter) operation Västerviks sjukhus, 2001.
Privata samlingar

 

Autodidakt.

Meny