Separata utställningar

Dalslands museum, Åsensbruk, 2017
Galleri Anna H., Göteborg, 2012
Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2004
Galleri Inger Molin 2004, 2007, 2010, Stockholm
Konstepidemien, Göteborg, 2001
Teategalleriet 3 ggr, Kalmar, 1999

Samlingsutställningar

Kicken Ericson och Annika Jarring, Galleri Anna H, Göterborg 2021
Johan Ericson & Kicken Ericson, Galleri Anna H, Göteborg, 2016
Korean Foundation Cultural Center, Seoul,Korea, 2011
13th International Triennal of Textiles, Lodz,Polen, 2010
100 Tankar om konsthantverk, Vandringsutsällning, Riksutställningar, 2005
Sydosten, Kalmar, 1989, 2005, 2017, 2019
From Lausanne to Beijing, Beijing, Kina, 2002

Vårstycke, Region Kalmar län, 2020
Försommar, textil, Mörbylånga kommun, 2020
Bårtäcke o väggtextil,”Karta över okända områden”, Textil(väv o broderi), Krematoriet vid Norra Kyrkogården,Kalmar, 2014
Omgörning av entrén på Stensbergshemmet, blandteknik, Kalmar, 2007
“Från minnenas skattkammare ”, Gobelin, Vasamuseet, Sthlm, 1991
Inredning, Interiör färgsättning, Textil inredn. Sv. Ambassaden Tokyo -91 o S.Amb. Riga-94Ridå, Textilt måleri, Kronofogdemynd.,Göteborg, 1988

Konstnärsnämndens arbetsstipendium, 2021
Regionförbundet i Kalmars Belöningsstip., 2010
Bildkonstnärsfondens 2 åriga stip, 2011
Konstakademiens resestipendium(Emil Bergs), 2008
San Michelestiftelsens stip., 2002
Bildkonstnärsfondens 10 -åriga stip., 1997

Konstfackskolan HKS
1966 – 1971

Meny