Separata utställningar

Konstepidemien, Göteborg, 2001
Galleri Anna H., Göteborg, 2012
Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2004
Galleri Inger Molin 2004,2007 0 2010, Stockholm, 2010
Teategalleriet 3 ggr, Kalmar, 1999

Samlingsutställningar

Korean Foundation Cultural Center, Seoul,Korea, 2011
13th International Triennal of Textiles, Lodz,Polen, 2010
100 Tankar om konsthantverk, Vandringsutsällning,Riksutställn., 2005
Sydosten, Kalmar, 1989 o framåt, 2005
From Lausanne to Beijing, Beijing, Kina, 2002

Bårtäcke o väggtextil,”Karta över okända områden”, Textil(väv o broderi), Krematoriet vid Norra Kyrkogården,Kalmar, 2014
Omgörning av entrén på Stensbergshemmet, blandteknik, Kalmar, 2007
”Från minnenas skattkammare ”, Gobelin, Vasamuseet, Sthlm, 1991
Inredning, Interiör färgsättning, Textil inredn. Sv. Ambassaden Tokyo -91 o S.Amb. Riga-94
Ridå, Textilt måleri, Kronofogdemynd.,Göteborg, 1988

Regionförbundet i Kalmars Belöningsstip., 2010
Bildkonstnärsfondens 2 åriga stip, 2011
Konstakademiens resestipendium(Emil Bergs), 2008
San Michelestiftelsens stip., 2002
Bildkonstnärsfondens 10 -åriga stip., 1997

Konstfackskolan HKS
1966 – 1971

Meny