Konstnärer i Kalmar län

Lena Bergestad Jonsson

Kommun: Västervik
Tekniker:

Silversmed och smyckekonstnär. Konstnärlig utbildning på Konstindustriella högskolan i Helsingfors ( UIAH) 1970 – 74. Flyttade till Stockholm 1974. Öppnade 1980 egen verkstad/ateljé i Stockholm tillsammans med Christer Jonsson. 2006 startade de tillsamman Studio Jungfruhuset i Västervik. Vid sidan av formgivnings- och tillverkningsuppdrag i ateljén gjort egna utställningar samt deltagit i samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Representerad i offentliga samlingar, som Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg. Offentligt uppdrag av Statens konstråd 1998. Även verkat som lärare, främst på Nyckelviksskolan på Lidingö 1991-2005.

Separata utställningar

Galleri Metallum, Stockholm
Konsthantverkarna, Stockholm, 1988
Nutida svenskt silver 1992 o. 1995, Stockholm‚ 1992
Galleri Hnoss‚ Göteborg, 1997
Galleri Hnoss, Göteborg, 2005

Samlingsutställningar

Nordiska smycketriennalen, Köpenhamn, 1995
Contemporary Swedish Art Craft, Museum of Modern Art, Hokkaido, Japan, 1996
Contemporary Art Craft, Inger Molin, Stockholm, 1998
Remember-Ring, Galeri Beeld & Ambeeld, Enschede, Holland, 2009
Ring – Jewellery For Ever, Galleri Hnoss, Göteborg, 2011

Statens Konstråds uppdrag: Fristående ledstång i trappa, Metallarbete i titan o. stål, Crawfordcenter, Lunds universitet, 1998

Frimurarna, 1993
Konstnärsnämnden 86, -89, -94, -96
Göteborgs slöjdförening, 1998

Konstindustriella högskolan i Helsingfors, 1970 – 1974

Meny