Triennalen startade 27 maj och pågår till 1 oktober. Programmet bjuder på en mängd utställningar, projekt, workshops och performanceverk med fler än 60 medverkande konstnärer runt om i hela Småland. Läs mer om utställningarna, projekten, och programmet på vår hemsida: smalandstriennalen.se.

Följ gärna @smalandstriennalen på Instagram.

Performanceverk i uråldriga Karnaberg, en konsthall i en trädgård i Diö och ett konstnärligt forskningsprojekt på en sopdeponi. 
​​– Vår främsta ambition är att skapa delaktighet och uppmuntra till samtal och kunskapsutbyten, säger smålandsbördiga konstnären Johanna Billing, som är en
av projektledarna.
Programmet bjuder på en mängd utställningar, projekt, workshops och performanceverk med fler än
60 medverkande konstnärer.I Diö samarbetar konstnären Ella Tillema med lokalsamhället och skapar en konsthall i sin trädgård. I Marhult utropar Timo Menke ett “Naturkulturreservat” där konstnärer och forskare tillsammans med boende och bygdegårdar utforskar ett omdebatterat sopberg. Projektet Kojan på Österängen utforskar barns möjligheter till spontan lek i det offentliga rummet.
Från Virserum utgår en samtalsturné som undersöker Smålands feministiska karta.
Den mobila konstscenen Kulturvagnen ägnar sig åt uppsökande samtidskonstverksamhet på landsbygden. I en suggestiv performance vid mytomspunna Karnaberg från istiden sätts det kollektiva historieberättandet i nytt ljus.Temat för triennalen, Små Land, syftar på att flera ”små länder” en gång slogs samman till ett gemensamt geografiskt område. Men det är fortfarande långt ifrån enhetligt: granplantager och urskogar sällskapar idag med lagerlokaler och mikrobryggerier. Röda stugor, kuststäder, inlandssamhällen, ängar och sjöar är en del av det vidsträckta landskapet. Det nya Småland är en plats där det urbana suset och tomhetens tystnad både kraftfullt och ljudlöst krockar. Små Land är en tematisk utgångspunkt som ska fungera som en igångsättare för att undersöka landskapets geografi och dess utmaningar idag och i framtiden.

Smålandstriennalen 2023 är den första upplagan av ett återkommande samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Konstfrämjandet Småland startades 2022 på initiativ av Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory i samarbete med Linnéuniversitetet. Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Triennalen genomförs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg