Det här är en utlysning till yrkesverksamma konstnärer i Kalmar län om att delta i en konst åt alla–utställning i Åfors folkets hus.
Sista dag för intresseanmälan är 4 augusti 2024
Anmäl dig via denna länk:

Utlysning – Konst åt alla – Åfors 2024 – Folkets Hus & Parker (folketshusochparker.se)

Konst åt alla är en konst- och inköpsutställning, som finansieras av medel via Statens Kulturråd. Konst åt alla arrangeras av riksorganisationen folkets hus och parker, bygdegårdarnas riksförbund och riksföreningen våra gårdar.
Yrkesverksamma konstnärer inbjuds årligen till ett antal inköpsutställningar från aktuell region (i det här fallet konstnärer födda,
boendes eller med koppling till Kalmar län). inköpen blir konstdepositioner i samlingslokaler över hela landet.

Vi tre samlingslokalsorganisationer har idag tillsammans närmare 2500 medlemsföreningar över hela landet. föreningar som driver allmänna samlingslokaler – öppna för alla med en demokratisk värdegrund. årets sista konst åt alla– utställning sker i Kalmar län, Åfors Folkets hus, 1-6 oktober. Huvudarrangör är folkets hus och parker i samarbete med Åfors folkets hus. Totalt kommer det finnas plats för ett 20–tal yrkesverksamma konstnärer. vill du vara med? Den här utlysningen skickas till ett stort antal konstnärer. när sista anmälningsdag passerat kommer ett urval att ske. därefter meddelas samtliga om du fått plats eller inte. då ges även ytterligare information om utställningen.

Medverkande konstnär får lämna högst 3 konstverk – målningar, teckningar, grafik, skulptur etc. inlämnade verk får inte vara
äldre än 3 år och inte heller ha visats i en tidigare konst åt alla-utställning. vi tar ingen provision. under utställningstiden är verken stöld- och brandförsäkrade genom oss. Utställande konstnär svarar för transport av verken till och från utställningen. Till medverkande konstnär utgår en utställningsersättning om totalt 3200 kronor (enligt mu-avtalet). Samtliga konstverk är till salu. Vi tre organisationer kommer göra våra inköp före vernissagen och därefter är verken tillgängliga till andra intresserade för inköp.
Läs mer på www.konstatalla.nu samt gilla och följs oss på www.facebook.com/konstatalla huvudansvarig för denna konst åt alla–utställning är Paula Hoffmann, konstansvarig Folkets hus och parker, paula.hoffmann@folketshusochparker.se 08-4522531

Konst åt alla är verksamheten för hela landets rätt till konst! Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar tar konsten dit där människor bor.