Utställningar

HAG NAG HARPY HEN, Olivia Plender
Genomgående i den brittiska konstnären Olivia Plenders konstnärskap är intresset för vem som gör anspråk på rätten att yttra sig i det offentliga. I hennes verk söker hon lyssna på de röster som vanligtvis inte hörs och reflektera kring problem i historieskrivningen.
28/10 – 11/02 2024

Thomas Tempte: Ett eget universitet
Utställningen Thomas Tempte: ett eget universitet är en form av hemkomst. Snickarmästaren och konstnären Thomas Tempte (1942–2016) växte upp i Kalmar och tog den långa vägen från snickarlärling till mästare och blev med tiden också bildkonstnär, debattör och en unik civilisationskritisk röst.
11/11 – 07/04 2024