Offentlig konst kan vara ett konstverk som ägs av staten, landstinget eller kommunen och som har bekostats av gemensamma skattemedel, exempelvis en fontän i en park eller en skulptur på ett torg. Den kan också vara privat. Den kan bestå av fast konst, vilket betyder att den befinner sig på en bestämd plats, som exempelvis bronsstatyer eller reliefer och mosaik på husfasader. Den kan också utgöras av lös, flyttbar konst, till exempel tavlor som kan uppföras på olika platser. Det finns också byggnadsanknuten konst, vilket innebär lös konst som kan flyttas, men som ändå är en del av en särskild plats. Hit hör exempelvis ljudkonst som ofta har en starkt rumslig anknytning. På denna sida finner du information om offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Det kan vara projekt, policy och riktlinjer kring offentlig konst och hur det ser ut i respektive kommun.


I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande? Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. Projektet inrymmer webbinarium, träffar och korta filmade intervjuer. De korta filmade intervjuerna är gjorda med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggör möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De filmade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter runt hanteringen av den offentlig konsten.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

Projektet I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Konstnärscentrum Syd och Kalmar konstmuseum.

Se intervjuerna genom att klicka på bilderna nedan eller besök vår Vimeo-spellista.

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf/redigerare: Jörgen Axelsson


Offentlig konst i Västervik 

Ann-Sofie Pettersson, kultursamordnare i Västerviks kommun arbetat med att ta fram en karta för offentlig konst för Västervik.
Här kan du titta runt på klassiska skulpturer till muralmålningar gjort under Bank Festival 2019-2020.

Läs mer


Borgholms kommun

Läs mer


Emmaboda kommun

Läs mer


Oskarshamns kommun

Läs mer


Vimmerby kommun

Läs mer


Skulpturkarta Kalmar kommun

Välkommen att vandra runt och lära mer om Kalmars skulpturer!
De äldsta skulpturerna är från 1500-talet och den senaste från 2000-talet. Du hittar många av skulpturerna i Kalmars centrala delar men ta gärna en tur till kommunens yttre delar där du kan hitta spännande verk.

Läs mer


Offentlig konst i Västervik 

På den här sidan har Kulturenheten samlat all offentlig konst som ägs av Västerviks kommun, Bostadsbolaget AB/ Tjustfastigheter AB och Västervik Miljö och energi i Västervik. Några av verk som presenteras är privatägda. Alla är verk man kan hitta i det offentliga rummet, runt om i staden.

Läs mer


Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun äger i dag ca 500 konstverk i form av lös som fast konstnärlig gestaltning. Det övergripande målet med kommunens konstsamling är att konsten ska vara av hög kvalitet och placeras i kommunens verksamheter och offentliga rum samt vara tillgänglig för brukare, besökare och personal.

Läs mer


Offentlig konst i Kalmar kommun

Läs mer


Offentlig konst i Gamleby

Läs mer


Offentlig konst i Nybro kommun

Läs mer