Hitta konst i Kalmar län

Ansök till Vårsalong 2019

Ansök till Vårsalong 2019

Vårsalongen är ett samarbete med Ölands Museum Himmelsberga och Öland spirar/Ölands skördefest. Salongen vänder sig till ungdomar och unga vuxna under 25 år samt övriga vuxna i en allmän kategori.

Anmälan/ansökan: Senast 2/4 till e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com

Läs mer
Tre konstnärliga uppdrag; BUP och psykiatri och somatik, Kalmar läns sjukhus

Tre konstnärliga uppdrag; BUP och psykiatri och somatik, Kalmar läns sjukhus

Beskrivning av uppdrag 1. Atrium vid huvudentré

Uppdraget avser en konstnärlig gestaltning i atriumet i anslutning till huvudentrén. Konstverket kommer få en central roll och bli identitetsskapande genom sin placering. Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, och innehållsmässigt komplex.

https://konstpool.se/sv/calls/view/5bfe507747bc81619dee7b9d

Beskrivning av uppdrag 2. BUP - interaktivt verk

Konstnärligt uppdrag för barn- och ungdomspsykiatrins, BUP, väntrum på våningsplan 5 & 6.

Den konstnärliga gestaltningen som efterfrågas bör vara interaktivt till sin karaktär. Med interaktiv menar vi att den ska vara möjlig att delta i eller kunna användas på något sätt i lek, eller spel. Det kan vara av analog eller digital karaktär. Uppdraget skall främst rikta sig mot barn från 9 år och uppåt. Åldersspannet bland de barn och unga som vistas där är mellan 4 till 18 år. Även yngre barn, syskon, i åldrarna 0 - 3 kan befinna sig där i egenskap av syskon.

https://konstpool.se/sv/calls/view/5bfe507747bc81619dee7b9d

Beskrivning av uppdrag 3. Mötet mellan psykiatri och somatik

Konceptuellt, undersökande uppdrag

Passagen mellan den psykiatriska och den somatiska vården är en inglasad passage och en plats som inte ”tillhör” någon av avdelningarna och som inte heller har något medicinskt eller behandlande syfte. Passagen är istället en starkt symbolisk plats där den psykiatriska och den somatiska vården möter varandra. Här kan konsten ta ett mer konceptuellt eller undersökande/forskande angreppssätt. Det kan även finnas möjlighet att påverka delar av gångens insida och utsida.

https://konstpool.se/sv/calls/view/5a9fde52f529677cad047f11

Läs mer
Butiken för omöjliga saker - vernissage 26/1

Butiken för omöjliga saker - vernissage 26/1

Butiken för omöjliga saker, ett second land för barn och alla undra!

Carina Bodelson Lönn och Magnus Lönn.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall, 26/1 - 24/3

Läs mer
SmåLit 2019 den 8–11 februari

SmåLit 2019 den 8–11 februari

SmåLit 2019 arrangeras den 8–11 februari i Värnamo, Jönköping, Nässjö och Tranås. På samtliga orter presenteras kända författare på SmåLit författarscen. Det blir också en stor bokmässa där lokala författare kan presentera sina böcker och ett omfattande program för barn och unga.

SmåLit 2019 arrangeras gemensamt av Region Jönköpings län, Hall Media och fyra kommuner: Jönköping, Värnamo, Nässjö och Tranås.

Läs mer

SPÄNST - träningsprogram för offentlig konst i Kronoberg, 7/5

Under 2018 har vi utmanat föreställningar om vad offentlig konst kan vara, i vilket format, i vilket medium, på vilken plats och genom att ta del av Här&Där – konstnärer i hemvist under lärandeforum. Frågor vi har ställt oss i workshops och föreläsningar har relaterat till frågeställningar som: ”Vad är offentlig konst?” Vad är bra offentlig konst för mig? Varför?” ”Vad inom den offentliga konsten gör mig nyfiken?” ” Hur involverar jag mina intressenter?” Vi fortsätter att träna under 2019.
Boka gärna redan nu in 7 maj, Växjö. Då fokuserar vi på lärande om byggprocessen kopplat till offentlig konst och lagen om offentlig upphandling. Arrangeras i samarbete med Statens konstråd.

Läs mer

Utbildningstillfälle i Växjö om MU-avtalet, 20/2

– Hur använder jag MU-avtalet? Varför är det viktigt? Utbildningstillfälle i
Växjö om MU-avtalet tillsammans med KRO, Eva Månsson verksamhetschef. Mer info kommer på www.kulturplankronoberg.se och kommande utskick.

Läs mer
Grande Finale av projektet Konst och kunskap, 22/1

Grande Finale av projektet Konst och kunskap, 22/1

Grande Finale av projektet Konst och kunskap med Kristoffer Svenberg och Louise Blad. Presentationer och diskussioner av projektet med konstnärerna och Lars Palm, konstnärlig
ledare. Dessutom release för publikationen Konst och kunskap. Välkommen till Italienska palatset i Växjö, tisdagen den 22 januari kl. 18.

Läs mer

Konstbranschen i siffror / KRO

Konstnärernas Riksorganisation har med stöd från Tillväxtverket tagit initiativ till ett samarbete med representanter från Bildupphovsrätt, Svenska Galleriförbundet, Konstnärscentrum Öst, Konsthantverkcentrum, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar för att gemensamt definiera konstbranschen, undersöka den och få större kunskap om hur den fungerar.
Rapporten är framtagen av Volante Research som tidigare gjort liknande rapporter på andra kulturområden.

Läs mer

Rävemåla residensy programme

Life is a little bit different at our house - there's no wifi or running water and you'll need to light a fire if you're cold. Surrounding us though, you'll find stunning forests, lakes, rivers and beautiful rural scenescapes. What we offer on our residency is time and space in a pretty idyllic setting - free from modern day distractions - within which you can get to work on specific project or goal.

Läs mer

Kunskapsnavet offentlig konst

En viktig del av Statens konstråd nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst. Våren 2018 utlyser vi därför tre samarbetsmöjligheter för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi erbjuder bland annat medfinansiering/finansiering, mentorskap, utbildningstillfällen och nätverksbyggande.

Läs mer

Konstnär - oavsätt villkor

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Läs mer

Kultivera Artist in Residency in Tranås

Kultivera Artist in Residency is a cultural organization based in Tranås working with networking and interactions creating cultural exchange locally, nationally and internationally. Currently Kultivera has three open calls and the applications are open to contemporary artists. The residency offers a valuable support structure for emerging and mid career artists, and brings socially and critically engaging contemporary work to the local community.

Läs mer

Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer Konstakademien

Härmed utlyser Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) 2018 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.

Läs mer

Byggnads kulturstipendium 1 mars

Stipendium kan sökas för kulturell verksamhet inom litteratur, bildkonst, teater, musik och dans. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma.

Läs mer

Ateljéplats Ricklundagården, Saxnäs

Gerd Ulander, ansvarig på Ricklundgården i Saxnäs, Vilhelmina, hälsar att den stora ateljén blivit ledig under mars månad.
Hyra: 3.000 kr för hela månaden annars 750 kr per vecka.
Om någon är intresserad av en period eller hela månaden vänligen hör av er till Gerd Ulander.
Mail: gerd.ulander@gmail.com
telefon: 070-6670049

Läs mer
UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer

Vistelsestipendium Nebbeboda skola, Olofströms kommun, Blekinge

Läs mer

INTERKULT

Läs mer
Samtidskonstkartan

Samtidskonstkartan

Läs mer

Konstfrämjandet

Läs mer

Utbildningar på Kungl. Konsthögskolan

Läs mer

Kulturbryggan

att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt att projekt som söker startstöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare.
Utlysning 2
Öppnar: 2017-08-14
Stänger: 2017-09-04
Beslut: november 2017

Läs mer

Kultivera

Läs mer
Nya Småland

Nya Småland

Läs mer
Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Där konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Läs mer
Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Läs mer

Nätverksstöd för att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum

Kulturkontakt Nord / Nordic Culture Point
Övergripande mål för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Ge kulturaktörer möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.
Ansökningstider 29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer
Sök till Artist in Residence i Danmark

Sök till Artist in Residence i Danmark

Läs mer

Nordiska Ministerrådet

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Läs mer

Konstnärernas Riksorganisation erbjuder kurser och seminarier

Läs mer

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt.

För mer information om ansökan läs mer så kommer du till formulär, arbetsprover och inlämningsdatum.

Läs mer
Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Den kostar 1.200-/mån. att hyra och man måste vara eller bli medlem i KIK, Konstnärer i Kalmar.

Läs mer

Dags att söka stipendium på Konstnärsnämnden!

Läs mer

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Konstnärernas hjälpfond

Konstnärernas hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer. Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd

Läs mer
Nida

Nida

AC is a MEETING PLACE for experienced and emerging artists, designers, architects, curators, art critics and researchers from around the world. Artistic, curatorial and educational PROCESS lies in the core of its activities, which mostly focus on professional development of artists and informal art education for the young.

Läs mer
Statens konstråd

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling.

Läs mer
artist in residence i Sverige

artist in residence i Sverige

Läs mer
Meny