Hitta konst i Kalmar län

MÅNADENS KONSTNÄRER

Varje månad kommer vi att presentera ”månadens konstnärer” på konstikalmarlan.se för att särskilt uppmärksamma konstnärer i regionen. Fem konstnärer kommer att visas högst upp på konstikalmarlan.se. Dessa fem kommer även att synas på en skärm med tre verk var i Röda rummet på Kalmar konstmuseum där besökare får en chans att lära sig mer om den lokala konsten.

Månadens konstnärer är:

LISELOTTE BJÖRNHOLT HENRIKSEN
ANDREAS ROTHSTEIN
MONA HEDIN
ELIZABETH KETTLEY CRONFALK
EVA DILLNER

Läs mer
SYDOSTEN 2019

SYDOSTEN 2019

I Sydosten 2019 vill konstmuseet lyfta fram och stärka nätverket av crafters och hantverkare i regionen, möjliggöra för praktiker och utövare att lära känna varandra och väcka tankar om samarbeten. Runt utställningen kommer vi därför att arbeta med ett program för att motivera och inspirera till ett fortsatt och fördjupat arbete inom design och konsthantverk. Självklart vill vi att så många utställare som möjligt tar del av detta och ser det som en chans att möta såväl varandra som publiken och oss på museet.

Läs mer

Konstnärsnämnden Aktuella utlysningar under hösten

Projektbidrag
Sök bidrag för ett avgränsat projekt. Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det du som konstnär hittills arbetat med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.
Ansökningsperiod 9 augusti-11 september

Assistentstipendium
Stipendiet är på 100 000 kronor och ska ge dig möjlighet att under 5-10 månader arbeta som assistent åt en mer erfaren kollega i Sverige eller utomlands.
Ansökningsperiod 24 augusti-26 september

Residens i utlandet
Vid detta utlysningstillfälle erbjuds residens i Bangalore, Jingdezhen, New York och Tokyo. Vistelserna är på 2-12 månader och inkluderar förutom boende och arbetslokal även ett stipendium.
Ansökningsperiod 23 augusti-17 oktober

Arbetsstipendium
Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Det finns tre typer av arbetsstipendier; ettårigt arbetsstipendium på 100 000 kr (kan tilldelas den som aldrig tidigare haft ett arbetsstipendium), tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kr/år och femårigt arbetsstipendium på tre prisbasbelopp (för närvarande 139 000 kr/år)
Ansökningsperiod 11 oktober-12 november

Internationellt kulturutbyte och resebidrag
Sök bidrag för internationellt kulturutbyte om du är inbjuden att t.ex. ställa ut utomlands eller om du vill bjuda in en utländsk kollega till Sverige för ett gemensamt arbete. Resebidrag kan sökas för egeninitierade resor för att arbeta utomlands en kortare period eller göra research.
Sista ansökningsdag 29 augusti och 24 oktober

Läs mer

Nya sjukhusområdet Malmö Inbjudan till att lämna anbud till gestaltningsuppdrag i publik miljö

Uppdraget - konstnärlig gestaltning för nytt Bårhus
Den konstnärliga gestaltningen för Bårhus, byggnad 59, ska utformas för den publika miljön och ska förmedla värdighet och vara mänskligt välkomnande för alla besökare, oavsett religiös tro och ålder.

Läs mer
DEN RÖDA TRÅDEN Vill du delta i en utställning?

DEN RÖDA TRÅDEN Vill du delta i en utställning?

Var med och skapa på temat kvinnan och demokratin!
”Den röda tråden” är ett slöjdprojekt i Kalmar län, med tanken att knyta samman och engagera människor i de 12 kommunerna att skapa ett verk på temat kvinnan och demokratin. Det krävs inga speciella förkunskaper, utan alla är välkomna att delta. Det enda du behöver är 10 meter röd tråd… Vill du delta, hämtar du en påse med 10 meter rött rundstickat bomullsgarn på ditt huvudbibliotek. Påsarna finns på plats f o m 19 augusti - det är först till kvarn som gäller! Den röda tråden är grunden till ditt verk, men du är naturligtvis fri att lägga till även andra material och använda egen teknik. Vad inspirerar dig? Var hittar du din styrka? Låt din kreativitet flöda!
När du är klar med ditt verk lämnar du in det på ditt bibliotek senast den 25 oktober. Insamlingen av verken sker under v 44 och 45. Verken sammanställs till ett gemensamt demokratiskt verk, en utställning, som visas i Oskarshamns konsthall 16 november till 25 januari 2020. Festlig invigning äger rum lördagen den 16 nov kl. 12.00. Du är varmt välk
Samverkan mellan Oskarshamns kommun och Slöjd i Blekinge.
ommen!

Mer information om Den röda tråden hittar du på www.oskarshamn.se/konsthall

Läs mer
ateljéplatser ledig i ateljéhus Pukeberg, Nybro

ateljéplatser ledig i ateljéhus Pukeberg, Nybro

Lediga ateljéer i Ateljéhus Pukeberg!
Är du vår nya ateljéinnehavare? Eller känner du någon som behöver ateljé?
Vi har två lediga ateljéer att erbjuda.
En är på 25 kvm. Hyran är 1433:-/månad. Ateljén ligger på andra våningen.
En är på 19 kvm. Hyran är på 1310:- / månad. Ateljén ligger på bottenvåningen.
Du söker ateljéplats till Ateljéhus Pukeberg i en ansökan där du tillsammans med
arbetsprover påvisar din yrkesverksamhet som konstnär/designer/konsthantverkare eller
liknande. Välkommen med ansökan senast 15 november 2019. Ansökan och arbetsprover skickas till: mgmagnusgustavsson@gmail.com
Vid frågor, tveka inte att kontakta Magnus Gustavsson: 0707996979 eller
mgmagnusgustavsson@gmail.com

Läs mer

Rävemåla residency programme

Life is a little bit different at our house - there's no wifi or running water and you'll need to light a fire if you're cold. Surrounding us though, you'll find stunning forests, lakes, rivers and beautiful rural scenescapes. What we offer on our residency is time and space in a pretty idyllic setting - free from modern day distractions - within which you can get to work on specific project or goal.

Läs mer

Konstnär - oavsätt villkor

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Läs mer
The Mirror Institution

The Mirror Institution

The Mirror Institution beviljades 1 618 000 kr i strukturbidrag för projektet Svarta silon – kollektivverkstäder och residensverksamhet på Öland. Projektet innefattar en förprojektering inför en omfattande, och lokalt genomgripande, konstnärlig produktionsplats.

Läs mer

Kulturbryggan

Nästa utlysning av strukturbidraget öppnar den 4 mars 2019. Innan ni skickar in en ansökan vill vi att ni kontaktar oss och påbörjar en dialog kring projektet. Mejla oss på: kulturbryggan@konstnarsnamnden.se

Läs mer

Kultivera Artist in Residency in Tranås

Kultivera Artist in Residency is a cultural organization based in Tranås working with networking and interactions creating cultural exchange locally, nationally and internationally. Currently Kultivera has three open calls and the applications are open to contemporary artists. The residency offers a valuable support structure for emerging and mid career artists, and brings socially and critically engaging contemporary work to the local community.

Läs mer

Konsthall Tornedalen

Läs mer

Byggnads kulturstipendium 1 mars

Stipendium kan sökas för kulturell verksamhet inom litteratur, bildkonst, teater, musik och dans. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma.

Läs mer
UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

UPPRÄKNING AV MU-AVTALET

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2018.

Läs mer

Vistelsestipendium Nebbeboda skola, Olofströms kommun, Blekinge

Läs mer

INTERKULT

Läs mer

Konstfrämjandet

Läs mer

Utbildningar på Kungl. Konsthögskolan

Läs mer
Nya Småland

Nya Småland

Läs mer
Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Där konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Läs mer
Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Ansök om projektstöd från Nordisk Kulturfond

Läs mer

Nätverksstöd för att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum

Kulturkontakt Nord / Nordic Culture Point
Övergripande mål för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Ge kulturaktörer möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.
Ansökningstider 29.08.2016 - 29.09.2016

Läs mer
Sök till Artist in Residence i Danmark

Sök till Artist in Residence i Danmark

Läs mer

Nordiska Ministerrådet

Listan innehåller huvudsakligen stödordningar och utlysningar från Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och ministerrådets underorganisationer, men även andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

Läs mer

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Läs mer

Konstnärernas Riksorganisation erbjuder kurser och seminarier

Läs mer

Ansök om medlemskap i Grafiska Sällskapet

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt.

För mer information om ansökan läs mer så kommer du till formulär, arbetsprover och inlämningsdatum.

Läs mer
Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Gästateljé ledig på Lindöateljéerna, Kalmar

Den kostar 1.200-/mån. att hyra och man måste vara eller bli medlem i KIK, Konstnärer i Kalmar.

Läs mer

Dags att söka stipendium på Konstnärsnämnden!

Läs mer

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer

Detta är Kalmar läns regionala konstpolicy med tillhörande riktlinjer för hantering av offentlig konst. Konstpolicyn och riktlinjer är utarbetade av Regionförbundets kansli tillsammans med konstkonsulenten i Kalmar län.

Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer (PDF)
Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna på Facebook

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Ta del av verksamheten i hela Sverige.

Läs mer
Konstnärernas hjälpfond

Konstnärernas hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer. Årligen utdelas ca 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd

Läs mer
Nida

Nida

AC is a MEETING PLACE for experienced and emerging artists, designers, architects, curators, art critics and researchers from around the world. Artistic, curatorial and educational PROCESS lies in the core of its activities, which mostly focus on professional development of artists and informal art education for the young.

Läs mer
Statens konstråd

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling.

Läs mer
artist in residence i Sverige

artist in residence i Sverige

Läs mer
Meny