Här har vi samlat information för dig som verkar som professionell konstnär i Kalmar län. Kom gärna med tips på länkar eller information som du tycker saknas på denna sida. Maila till anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se

 

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER

Region Kalmar län 

Kulturråd

Statens konstråd

Konstnärsnämnden

Kulturanalys

 

AVTAL OCH MU-ERSÄTTNING

MU-AVTAL

BILDUPPHOVSRÄTT  Bildkonst och upphovsrätt.

 

INTRESSEORGANISATIONER

KRO Konstnärernas riksförbund

Klys

Sveriges konstföreningar

Sveriges allmänna konstförening SAK

Konstnärscentrum Syd

Konstnärscentrum

Svenska konstnärsförbundet

Svensk Form

Glasnettet

Glasakademin

Galleriforbundet.se

Konstdepartementet

Konstitutet

Transit

Intercult.se

 

PROJEKTMEDEL OCH STIPENDIER

Region Kalmar län, projektmedel

Region Kalmar län, stipendier

Kulturbrygganprojektbidrag och strukturbidrag

Utbyte Sverige Japan

Kulturkontakt Nord

Nordiska kulturfonden

Konstnärernas hjälpfond

Estrid Ericssons stiftelse

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Svenska Byggnadsarbetare kulturstipendium

Svenska Kulturfonden

Postkodlotteriets kulturstiftelse

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Lista på stipendier och fonder

 

OFFENTLIG KONST

Gestaltad livsmiljö

Konstpool

Statens konstråd

Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län

 

ARTIST IN RESIDENCE

IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer

TransArtists, artist in residence in guide

Res artis, worldwide network of artists residencies

Lista på Artist in residens i Sverige

Art Inside Out Kulturresidens i Halland

Fabrikken Artist in Residency program, Danmark

Vistelsestipendium Olofström

 

KONSTKRITIK

Kritiklabbet

aica Sweden

Om konst

 

FÖRETAGSSTÖD

Verksamt

Moms för bildkonstnärer

Vinnova

Konsulttimmen

Almi

Nyföretagarcentrum

 

ÖVRIGT

Politik för konstnärers villkor

Volym

Konstnärskapet – podd