I bild-och formutvecklarens roll ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer.

Bild- och formutvecklaren arbetar dessutom för att skapa bättre villkor för konstnärerna att verka i regionen genom att arbeta strategiskt med frågor om kreativa kulturella branscher och gestaltad livsmiljö. Nationella och internationella projekt görs för att vidga kontaktnätet ex genom Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.
I uppdraget som bild-och formutvecklare ingår även att utveckla kompetensen bland konstföreningarna, därför erbjuds föredrag kring samtidskonst och konstanalys med konstvetare, konstnärer och studiebesök i samarbete med distriktet Kalmar, Sveriges konstföreningar och samarbetsprojekt som Konstkollo för unga.

För att barn och unga ska möta professionella konstutövare genomförs konstpedagogiska projekt som bland annat Skapande skola och Konstkollo. Meningen med projekten är att barn och unga även ska få kunskaper inom konsten för att utveckla sitt egna konstnärliga uttryck.
Ett strategiskt arbete tillsammans med nätverket Kulturarena – barn unga och skola Kalmar län pågår och även samarbeten