Om konstkonsulenten

10153173_778733808828293_6505999361882425919_n

Konstkonsulenten i Kalmar – länkonstens nätverksbyggare

Konstkonsulentens roll är att främja människors möjligheter att möta konst. I uppdraget ingår att bygga upp kontakter och nätverk mellan konstnärer, skolor, kommuner och kulturinstitutioner. För att nå ut till skolorna bedrivs fortbildning om samtidskonst för lärare, konstpedagogiska projekt där barn och ungdomar medverkar i samarbete med konstpedagoger på konstinstitutioner. Allt för att barn och ungdom ska få möta det professionella konstlivet i skolan och på konstinstitutioner. De ska även få kunskaper inom konsten för att utveckla sitt egna konstnärliga uttryck.

Konstkonsulenten arbetar dessutom för att skapa bättre villkor för konstnärerna att verka i regionen genom att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och olika projekt. Även nationella och internationella projekt görs för att vidga kontaktnätet. I uppdraget som konstkonsulent ingår även att utveckla kompetensen bland konstföreningarna, därför erbjuds föredrag kring samtidskonst och konstanalys med konstkonsulenten och konstnärer.

Statens kulturråd är initiativtagare till utvecklandet av regionala konstkonsulentverksamheten. Regionförbundet i Kalmar län finansierar tjänsten.

Meny