Vill du synas här?

Om du är konstnär, bor i Kalmar län och vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in dina uppgifter. Därefter görs en bedömning utifrån kriterier som är hämtade från Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet vilket bestämmer vilka som får utställningsbidrag. Nedanstående kriterier behöver vara uppfyllda för att du ska få tillgång till en egen sida och exponera dig och dina verk. Vid frågor – kontakta Anneli Berglund, Kalmar Konstmuseum.

Kriterier

Högre konstnärlig utbildning, hit räknas konsthögskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Högskolan för fotografi och film samt jämförbara utländska högre utbildningar.

Om inte högre konstnärlig utbildning finns skall man uppfylla minst tre av sex nedanstående punkter:

1. Utställaren skall ha genomfört separat utställning i gallerier, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.

2. Utställaren skall ha deltagit i samlingsutställning på konstmuseum eller konsthall.

3. Utställaren skall ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.

4. Utställaren skall i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.

5. Verk av utställaren skall ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, landsting, kommun eller museum.

6. Utställaren skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.

Meny