Om du är konstnär, bor i Kalmar län och vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in dina uppgifter. Därefter görs en bedömning utifrån kriterier som är hämtade från Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråd vilket bestämmer vilka som får utställningsbidrag. Nedanstående kriterier behöver vara uppfyllda för att du ska få tillgång till en egen sida och exponera dig och dina verk. Vid frågor – kontakta Anneli Berglund, Kalmar Konstmuseum.

Kriterier

Konstnär som på grundnivå fullgjort konstnärlig högskoleexamen eller konstnärlig kandidatexamen är  godkänd för att medverka på konstikalmarlan.se De skolor som godkänns är:  Konsthögskolorna i Malmö (f.d. Forum), Stockholm och Umeå, Akademin Valand (Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi och film), Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk (inkl. Stenebyskolan), Beckmans Designhögskola, Textilhögskolan i Borås, Stockholms konstnärliga högskola samt jämförbara utländska utbildningar.

Konstnär som inte har konsthögskolebakgrund ska uppfylla 4 av nedan 6 kriterier inom de senaste 5 åren :

  1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
  3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, regionala eller kommunala.
  4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt organ, region eller kommun.
  5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, region, kommun eller konstmuseum.
  6. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag  ex skapande skola eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.