Konstnärer i Kalmar län

Annette Sviberg – Krahner

Kommun: Nybro
Tekniker: , , , ,

Granne med Flygsfors glasbruk i Nybro kommun sedan början på 1970–talet. Fram till 2010 arbetade jag i huvudsak som formgivare med hjärtat i svensk glasindustri. Sedan dess jobbar jag fritt konstnärligt med flera olika material med fokus på glas och keramik. Under begreppet »INSTAR« ryms allt av det jag gör och har gjort sedan dess. Det står för en skarv i livet, ett skifte, ett nytt sätt att tänka och att förhålla sig till verkligheten, tingen och förgängligheten.

I arbetet med installationen »Den allvarsamma leken« 2016 började jag återanvända tunna glasringar. Så uppstod temat »Fragile circles« ett begrepp närbesläktat med förgänglighet och som kan associeras likaväl till metafysiska frågor som till glas. Cirkeln som symbol står för evighet, helhet och rörelserna i naturen och dess cykler. De spår av »lagningar« som kan finnas är tillagda just för att understryka att det sköra och icke perfekta alltid bidrar till något mer. En parallell till våra människoliv.

 

Medlem i Ateljéhus Pukeberg

Glasakademin

Konsthantverkscentrum

KIF

BUS Bildupphovsrätt

Utställningsetiskt Forum

 

 

Separatutställningar

Krahner x 2 Nybro Konstförening 1985

Tre dagar i hyttan Galleri Vitraria, Halmstad 1991

Galleri Persson, Malmö 1997

Södra  Möre konstförening, Torsås 2017

Samlingsutställningar

Smålandsmuseum 1975
Nordiskt Glas – Moss Trondheim 1979, Rihimäki 1981, Ebeltoft & Köpenhamn 1983
Glasklart Smålands museum 1982
Glas i frihet Lunds Konsthall 1983
Glasglatt Röhsska Göteborg 1983
Syd Osten Kalmar Konstmuseum 1982 & 1988
Konstnärsgruppen ZEBRA Pukeberg Nybro 1999
Ateljéhus Pukeberg september 2014
20 Konstnärer från Glasriket – Konst åt alla juni 2014
Konst runt – Ateljéhus Pukeberg NYBRO 2015

Vårsalongen Nybro Konstförening 2016

Sommarutställning – Pukeberg 2016, 2017, 2018

Konst runt – Ateljéhus Pukeberg 2016, 2017

 

Åhléns stiftelsens stipendium 1969
Jönköpings läns landstings stipendium 1970
Regionförbundet Kalmar län –
Innovationsstipendium för kvinnor 2006
Harry Martinssonsällskapets vistelsestipendium 2010
Årets kvinnliga uppfinnare 2012

Grundskolan för konstnärlig utbildning
Konstfackskolan – Metall och industriform & Keramik och glas

Uppsala Universitet /Riksutställningar  »Utställningen som medium«

 

Meny