Region Kalmar län 

Region Kalmar län ansvarar för att skapa förutsättningar för den regionala kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald. Information om kulturutveckling, kultur projektmedel, kulturstipendium, regionala kulturinstitutioner, offentlig konst hittar du här.

Mer information här


Statens kulturråd

Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat.Stödja genom bidrag
Varje år delar vi ut runt 2,5 miljarder kronor till bland annat:
Litteratur, läsfrämjande och bibliotek 
Bild- och formkonst samt museer 
Musik, teater, dans och nutida cirkus 
Skapande skola  
Nationella minoriteters kultur 

Mer information här