Agneta Bolin Bjerkman

Kommun: Borgholm

Tekniker: Akvarell , Måleri , Textil

Min utgångspunkt är naturen, mitt arbetsfält är det lilla, nära, vardagliga, där det finns spår av mänsklig närvaro. Tecken, strukturer, ljus, transparens är mina uttryckssätt i textila material och i måleri, ibland i kombination. Medlem i KRO, Konsthantverkscentrum, KC-syd och konstnärsföreningen Majrundan. Registrerad i BUS – Bildkonstnärenas Upphovsrätt i Sverige

Mobil: 070-694 3003

Mer information

Separata utställningar

Teatergalleriet, Kalmar, 2007
Galleri Sigma, Växjö, 1993
Galleri Blå Porten, Alby, Öland, 1996
Galleri Castor, Stockholm, 1998
Galleri Rälla Gamla skola, Rälla, Öland, 2005

Samlingsutställningar

Kulturhuset, Stockholm, 1997
Projekt eart22, Mönsterås, Oskarshamn mm, 2001
Oskarshamns konsthall, Oskarshamn, 2000
Sydosten, Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2003
Sydosten, Kalmar konstmuseum, Kalmar, 2004