AGNETA MATTISSON BOJING

Kommun: Kalmar

Tekniker: Akvarell , Design , Installationer , Konceptuell konst , Teckning , Textil

Agneta Mattisson Bojing bor och verkar i Kalmar. Agneta är utbildad vid Konstfack, Stockholm. Arbetar som designer, konstnär, inredare och projektledare med speciellt intresse av att lösa samverkan mellan design, konst, tillgänglighet och övriga estetiska funktioner i offentlig miljöer. Hon har deltagit i flera utställningar, både solo och samlingsutställningar ex Sydosten på Kalmar konstmuseum.

Mer information

Samlingsutställningar
Sydosten, senast 2019

Soloutställningar