Anne Hamrin Simonsson

Kommun: Mörbylånga

Tekniker: Installationer , Konceptuell konst

Kommun: Mörbylånga
Tekniker: Installationer, Konceptuell konst

Jag jobbar med konceptkonst i olika tekniker och material; det är idén som bestämmer hur presentationen blir. Det som intresserar mig mest är att arbeta med installationer i det offentliga rummet placerade på oväntade ställen där jag också når människor som annars inte skulle söka sig till de gängse utställningshallarna. Oavsett teknik kännetecknas mina verk av tidskrävande precision och dubbeltydighet.

Jag vill att mina verk ska fungera på flera plan med stark färg-, form- och materialkänsla, djup eftertanke och humor. Jag har undersökt temat ”LIV” under många år; först ringade jag in mitt liv, därefter allmänt familjeliv för att under de senaste åren gå till botten med själva begreppet ”LIV”. Jag har velat lyfta fram och påminna om basen i vårt liv; miljön och premisserna för överlevande och växande vilket ofta tas för givet.

Andra hemsidor:

www.experimentelltkulturarv.se

experimentalheritage.com

Mer information

Separata utställningar

Installation LIV no 8, Algutsrum, 2017
Kalmar Konstmuseum Rotundan, Kalmar, 2009
Södra Ölands Konstförening Capellagården, Vickleby, 2001
Galleri Danielsson, Borgholm, 1996

Samlingsutställningar

Experimentellt kulturarv online exhibition, 2020
http://www.experimentalheritageexhibition.com
Experimentellt kulturarv Ölands Museum, Himmelsberga, 2020
Konst i Kalmar län/Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 2019
Experimentellt kulturarv Öland II Kamerala villan, Mörbylånga, 2018
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 2017
Forsknings- och samverkansprojektet Experimentellt kulturarv Ölands Museum, Himmelsberga, 2017
Kulturföreningen Karneval, Näsby, 2017
Kulturföreningen Karneval, Näsby, 2016
Riksföreningen Våra Gårdar, Bygdegårdarnas Riksförbund samt Folkets Hus och Parker IOGT-NTO, Kalmar, 2016
Experimentellt kulturarv Kalmar Stadsbibliotek, Kalmar, 2015
Kulturell Tankesmedja/Kulturföreningen Karneval och Bodil Petersson Linnéuniversitetet Ölands folkhögskola, Skogsby, 2015
Ölands Museum, Himmelsberga, 2015
Ölands Museum, Himmelsberga, 2014
Örebro Konsthall OpenART, Örebro, 2011
Ölands Museum, Himmelsberga, 2011
Södra Ölands Konstförening, Mörbylånga Konsthall, 2009
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 2007
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 2006
Ronneby Kulturcentra, Ronneby, 2006
Södra Ölands Konstförening Pinakoteket, Mörbylånga, 2003-07
Södra Ölands Konstförening Pinakoteket, Mörbylånga, 2001
Södra Ölands Konstförening Ölands Museum, Himmelsberga, 2000
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 1998
Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 1993