Annette Sviberg – Krahner

Kommun: Nybro

Tekniker: Design , Glas , Keramik , Skulptur , Teckning

Granne med Flygsfors glasbruk sedan början på 70–talet. Under ett långt arbetsliv har jag arbetat som formgivare med olika material och medier men med hjärtat i svensk glasindustri. Sökte och fick patent på en förgänglig glasmassa anpassad för askurnor 2006. Sedan 2010 jobbar jag fritt konstnärligt med fokus på glas och keramik. 2016 började jag återanvända tunna glasringar. Så föddes familjen »Fragile circles«. Cirkeln – en symbol för evighet, helhet och rörelserna i naturen och dess cykler. Skörhet är ett begrepp som kan associeras likaväl till metafysiska frågor som till materialet glas. I familjen »Fragile Circles« är materialets och formernas utsatthet dragna till det yttersta. De spår av montage och lagningar som kan finnas är där just för att understryka att det sköra och icke perfekta alltid bidrar till något mer. En parallell till våra människoliv.

Living next door to Flygsfors glassworks since the beginning of the 70s. During a long working life, I have worked as a designer with different materials and media, but with my heart in the Swedish glass industry. I applied for and received a patent for a perishable glass mass adapted for funeral urns in 2006. Since 2010 I work freely artistically with a focus on glass and ceramics. In 2016, I started reusing thin glass rings. So the family ”Fragile circles” was born. The circle – a symbol of eternity, wholeness and the movements of nature and its cycles. Fragility is a concept that can be associated with metaphysical issues as well as glass. In the ”Fragile Circles” family, the vulnerability of materials and forms is drawn to the utmost. The traces of montage and repairs that may exist are there precisely to emphasize that fragile and non-perfect always contributes to something more. A parallel to our human lives.

Member of:

Ateljéhus Pukeberg
Glasakademin
Konsthantverkscentrum
KIF
Bildupphovsrätt
Utställningsetiskt Forum

Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=kris+i+repris
Webbsida: www.konsthantverkscentrum.se

Mer information

Separatutställningar

Krahner x 2 Nybro Konstförening 1985
Tre dagar i hyttan Galleri Vitraria, Halmstad 1991
Galleri Persson, Malmö 1997
Södra  Möre konstförening, Torsås 2017
Nybro bibliotek 2018
Konst runt 2019 + 2020

Samlingsutställningar

Smålandsmuseum 1975
Nordiskt Glas – Moss Trondheim 1979, Rihimäki 1981, Ebeltoft & Köpenhamn 1983
Glasklart Smålands museum 1982
Glas i frihet Lunds Konsthall 1983
Glasglatt Röhsska Göteborg 1983
Syd Osten Kalmar Konstmuseum 1982 & 1988
Konstnärsgruppen ZEBRA Pukeberg Nybro 1999
Ateljéhus Pukeberg september 2014
20 Konstnärer från Glasriket – Konst åt alla juni 2014
Konst runt – Ateljéhus Pukeberg NYBRO 2015
Vårsalongen Nybro Konstförening 2016
Sommarutställning – Pukeberg 2016, 2017, 2018, 2019+2020
Konst runt – 2016, 2017,2019+2020