BODYCAKE

Kommun: Kalmar

Kalmar konstmuseums residensprogram för nationella och internationella konstnärer.