G-son Gössebäck Sven Erik Gustafsson

Kommun: Västervik

Tekniker: Akvarell , Måleri

Uppvuxen och numera bosatt i Gössebäck Odensvi, Västerviks kommun.
Min signatur är G-son Gössebäck.
Målar i akvarell och olja, ofta är motiven hämtade från närmiljön.

Mer information

Separatutställningar
Västerviks konstförening, 2003.
Galleri 55, Västervik. 2008.
Vimmerby Konstförening,  2010.
Tjustbygdens Konstförening Gamleby. 2012 – 2015.
Galleri Cupé Västervik. 2016.
Tjustbygdens konstförening, Gamleby 2019

Samlingsutställningar
Västerviks konstförening, 2003.
Galleri 55, Västervik. 2008.
Vimmerby Konstförening,  2010.
Tjustbygdens Konstförening Gamleby. 2012 – 2015.
Galleri Cupé Västervik. 2016.
Har varit aktiv längre tillbaka med utställningar.