Grafik99/bildverket

Kommun: Kalmar

Den 11 mars 1999 startades konstnärskollektivet Grafik 99 med åtta medlemmar. Vi har självfallet gjort stora förändringar under åren. När vi blev flera var de nya konstnärerna inte grafikinriktade utan målade med olja/akryl, akvarell och kallade sig Bildverket. År 2006 slog vi ihop de båda grupperna och kollektivets namn blev Grafik 99/Bildverket.

Våra lokaler har vi inrett för grafiskt arbete. De flesta har genom olika kurser, i exempelvis Bergkvara eller Ölands Skogsby, fått lära sig något om grafik. Några är särskilt bra på limtryck, torrnål, etsning, fotoetsning eller collage, men samtliga fortsätter givetvis att teckna och måla som tidigare. Några är mycket bra fotografer. Då och då samlas vi i mer eller mindre stora grupper för att byta tips och erfarenheter.

Krokikvällar har vi arrangerat sedan hösten 2002 och periodvis har vi även haft modellmålning under dagtid. Vi vänder oss till våra egna medlemmar, men även utomstående konstuttövare och estetstuderande vid skolorna är välkomna.

Varje år har vi flera gemensamma utställningar. Exempelvis har vi inbjudits till Rotundan i Kalmar 2010, Till Borgholms museum och Nybro Konstförening 2011. Några år har vi haft sommarutställningar på Västerlånggatan i Kalmar. Skördefesten på Öland har vi deltagit i under flera år och under många år har vi varit på kägelbanan, Svensknabben, i Kalmar.

I dag är vi 20 medlemmar och 1 hedersmedlem.
Vi väntar med att ta in nya medlemmar tills pandemin klingat av lite mer men hör gärna av dig ändå om du ar intresserad.

Här hittar du vår förening http://grafik99.com/