Konstföreningen Kopparslagaren

Kommun: Hultsfred

Om Konstföreningen Kopparslagaren

Föreningen Kopparslagaren bildades 1986 med ena syftet att arbeta för bevarandet av de gamla byggnaderna i kvarteret Kopparslagaren. Det andra syftet är att skapa en mötesplats för den konst och kulturintresserade allmänheten och verka för att konstnärer erbjuds goda utställningsmöjligheter. Föreningen ansvarar för driften av husen Storgatan 61, där förutom utställningar och försäljning av konst och hantverk också bedrivs kursverksamhet, caféverksamhet för pensionärer, skapande aktiviteter tillsammans med barn och ungdom, vävstuga mm.

Föreningens verksamhet drivs helt på ideella grunder, vilket innebär att försäljningsintäkter, medlemsavgifter och anslag används för investeringar i husen samt till stöd för konstnärers och hantverkares utställningsverksamhet.

Föreningen driver Galleri Kopparslagaren.