Konstvännerna Lindsdal

Kommun: Kalmar

Föreningen bildades år 2000 av en samling konstintresserade Lindsdalsbor i syfte att väcka, underhålla och bredda intresset för konst i Kalmar kommuns norra del. Idag är vi ett 100-tal medlemmar, även icke boende i Lindsdal.

Varje år arrangerar vi en konstutställning med konstverk av minst tre konstnärer  med olika uttryckssätt, företrädesvis från vårt län eller med anknytning till trakten. Utställningen äger rum på Biblioteket i Lindsdal, där föreningens styrelse också har sin mötesplats.
Vi ordnar också  under året resor och studiebesök till såväl gallerier som utställningar och gör uppskattade, lärorika konstbesök hemma hos konstnärer.
Det årliga medlemslotteriet är en av årets höjdpunkter för Konstvännerna. Då lottas under året inköpt konst ut bland klubbens medlemmar och stämningen förhöjs ibland ytterligare med spännande kulturella aktiviteter som musik och litteratur.