SÖDRA ÖLANDS KONSTFÖRENING

Kommun: Mörbylånga

Vi är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.
Vi försöker också vidga vyerna och få utställare inte bara från Öland och vi har ögonen öppna för nya och unga konstnärer.