UNDANTAGET

Kommun: Borgholm

UNDANTAGET är en äldre parstuga i halvt förfallet tillstånd belägen på en gård på Ölands östra sida. På Undantaget har konstnären Johanna Karlin velat presentera konstnärskap vilka behandlat frågor kring tid, i form av växande och upplösning, mänskligt bearbetande och naturens egen “gång”. Gården som i folkmun kallas “Gustavs” är beläget i en by som funnits sedan 1500-talet, där gården och dess omgivningar representerar tidlöshet och ett cykliskt förlopp och  där födsel och död är ständigt närvarande i form av djurliv och kultiverandet av jorden.  Gustavsgården, som  konstnärligt numera går under sin gårdsbeteckning Kläppinge 1:18 kan betraktas som en “ready made” i Johanna Karlins konstnärliga verksamhet. Här arbetar Karlin löpande med flera olika projekt. Verksamheten i Undantaget kan ses som en förelöpare och parallell verksamhet till detta större projekt.