KONSTPOOL

Konstpool.se är en digital plattform för bild- och form- branschen med information om aktuella öppna utlysningar i Sverige och Norden, tex offentliga gestalningsuppdrag, stipendier, tjänster, residens  och utställningsmöjligheter. Målet är att erbjuda överblick, inspiration och dynamik. För att  underlätta för de som utlyser, de som bedömer och för de som ansöker finns ett ansökningssystem på Konstpool.se utvecklat för branschen som uppfyller lagens krav för att användas vid upphandling. Konstpool är den enda registrerad annonsdatabasen i Sverige som är nischad.

Skapande skola i Kalmar län

Kommuner söker medel från Kulturrådet för att eleverna ska få möte professionella konstnärer och utövare och ge eleverna möjlighet till fördjupning inom en variation av olika konst- och kulturuttryck. Skapande skola har fokus på elevers eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck. Genom att möta kulturella och konstnärliga uttryck integreras det långsiktigt i skolans verksamhet. Kalmar konstmuseum mfl kulturinstitutioner erbjuder kommunernas skolor skapande skola program där regionala konstnärer anlitas för att genomföra projekten. För mer information se Kalmar konstmuseums hemsida eller kulturbus.se

Utbyte Sverige Japan

Den svenska sektionen av SJSF fördelar varje år anslag och stipendier till utbytet mellan Japan och Sverige. Anslag kan gå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen ska avse forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och journalistik. Ansökningar avseende konferensdeltagande liksom för gruppresor eller konstutställningar har endast undantagsvis beviljats. Systemet är öppet för att ta emot ansökningar fr o m 1 dec t o m 1 mars. Beslut meddelas normalt under april månad.

Kulturstipendium Region Kalmar län

Region Kalmar län fördelar årligen ut kulturstipendium till verksamma personer, grupper eller föreningar i Kalmar läns kulturliv. Kulturstipendierna kan delas ut som arbetsstipendium efter inkommen ansökan eller belöningsstipendium efter inkommet förslag. Stipendierna utlyses senast 1 juni och sista dag för ansökan eller nominering är 1 september. Belöningsstipendium Region Kalmar läns belöningsstipendium kan delas ut till person, grupp eller förening som är bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning för mångåriga och värdefulla insatser i Kalmar läns kulturliv.